Tulosyksikön päällikkö

Tu­los­yk­si­kön pääl­likkö
Miejscowość pozos­tały czas apli­kowa­nia
doba
godz.
min
Apli­kuj
Start rekrutacji:20.11.2020 — 09:00
Stop rekrutacji:08.12.2020 — 23:59
Czas trwania pracy: Yli 12 kuu­kautta
Czas pracy:Ko­ko­päi­vä­työ
Rozpoczęcie pracy:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Urbaser Oy tuottaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia ympäristönhuoltopalveluja. Palvelukokonaisuutemme sisältää oman kuljetuspalvelun lisäksi laajan yhteistyökumppaniverkoston. Toimimme valtakunnallisesti ja palvelemme sekä kaupallisen että julkisen sektorin asiakkaita. Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, joten jatkuvan kehittymisen periaate on osa päivittäistä toimintaamme. Yrityksessämme työskentelee Suomessa yli 350 henkeä ja liikevaihtomme on noin 42 miljoonaa euroa. Urbaser Oy on osa espanjalaista Urbaser S.A -konsernia, joka on yksi maailman johtavista ympäristönhuoltoalan yrityksistä. Konsernin liikevaihto on noin 2,2 miljardia euroa.

Kasvava yrityksemme hakee nyt uutta

TULOSYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖÄ

vastuualueenaan pääkaupunkiseudun sekä Länsi- ja Itä-Uudenmaan tulosyksiköt.

Olet jo osoittanut kykysi menestyksellisen liiketoiminnan johtamiseen. Ymmärrät työvoimavaltaisen ja kilpaillun toimialan vaatimukset päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa ja sen johtamisessa.

Ihmisten johtaminen on sinulle luontaista. Kuuntelet, motivoit ja ohjaat organisaatiotasi toimivassa työyhteisössä. Toimit johdonmukaisesti ja pystyt tekemään nopeitakin päätöksiä tilanteen niin vaatiessa.

Raportoit yhtiön liiketoimintajohtajalle. Tuemme urakehitystäsi yrityksessämme tulostesi myötä.

Lisäksi arvostamme

- palveluliiketoiminnan ja asiakaskokemuksen ymmärrystä

- logistiikka- ja/tai ympäristönhuoltoalan kokemusta

- kykyä jokapäiväisen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Rekrytointiprosessia hoitaa Talent Center Oy. Jos koet olevasi etsimämme henkilö, jätä CV ja hakemus palkkatoiveineen osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään tiistaina 8.12.2020.

Lisätietoja tehtävästä saat Mika Niiniseltä soittamalla numeroon 040 730 3327 tai sähköpostitse mika.niininen@talentcenter.fi

https://talentcenter.fi/dla-osob-poszukujacych-pracy/stanowisko/?lang=pl&id=4733555

Agencja pracy tymczasowej Talent Center dba o pracowników.

Dokład­nie prze­myś­le­liśmy, ja­kim praco­dawcą chcemy być, czego od nas ocze­kują zarówno pracow­nicy, jak i klienci. Rozu­miemy i wywiązu­jemy się z naszych obowiązków jako praco­dawca.

Pracow­nicy mają moż­liwość korzys­ta­nia ze świadczeń pracow­niczych, które przyczy­niają się do obec­ności w pracy, jak rów­nież przeciwdziałają proble­mom.