Sähköasentaja

Säh­kö­asen­taja
Miejscowość pozos­tały czas apli­kowa­nia
doba
godz.
min
Apli­kuj
Start rekrutacji:24.11.2020 — 15:30
Stop rekrutacji:06.12.2020 — 23:59
Czas trwania pracy: 3 — 6 kk, Alle 12 kuu­kautta
Czas pracy:2‑vuorotyö
Rozpoczęcie pracy:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme teollisuusalan asiakkaallemme kokenutta

SÄHKÖASENTAJAA

Työtehtäväsi koostuvat vianetsinnästä, niiden analysoinneista ja korjauksista. Koulutustaustasi voi olla automaatio-, instrumentti- tai sähköasennuksen puolelta.

Odotamme sinulta

• kokemusta sähkö- tai automaatioasentajan työstä teollisuusympäristössä

• kykyä tehdä vianselvityksiä ja pieniä korjauksia

• itseohjautuvuutta 

• oikeaa asennetta.

Kyseessä on määräaikainen projektityö.

Yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Päivi Pekkarinen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, jätä hakemus ja ansioluettelo osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haethan paikkaa pikaisesti mutta viimeistään 06.12.2020.

 

https://talentcenter.fi/dla-osob-poszukujacych-pracy/stanowisko/?lang=pl&id=4809402

Agencja pracy tymczasowej Talent Center dba o pracowników.

Dokład­nie prze­myś­le­liśmy, ja­kim praco­dawcą chcemy być, czego od nas ocze­kują zarówno pracow­nicy, jak i klienci. Rozu­miemy i wywiązu­jemy się z naszych obowiązków jako praco­dawca.

Pracow­nicy mają moż­liwość korzys­ta­nia ze świadczeń pracow­niczych, które przyczy­niają się do obec­ności w pracy, jak rów­nież przeciwdziałają proble­mom.