Johdon arviointi

Voimme ennustaa miten nykyiset tai uudet johtoryhmän jäsenet suoriutuvat tulevaisuudessa. Miten he lähestyvät strategiatyötä, johtamista ja kuinka he hallitsevat liiketoimintaa. Lisäksi selvitämme, miten heidän luontaiset toimintamallinsa vaikuttavat heidän ajattelutapaansa – niin hyvässä kuin pahassakin.

Johtoryhmän arviointi

Lähestymistapamme johtoryhmänne arviointiin muokataan tarpeidenne mukaan. Tyypillisimmillään lähdemme selvittämään, mitkä ovat yksilöiden ja koko johtoryhmän vahvuudet ja rajoitteet, mihin puutteisiin ja kehittämisalueisiin kannattaa panostaa, minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia tunnistamme liiketoiminnassanne ja miten johtoryhmänne voi parantaa suoriutumistaan. Jokainen johtoryhmän arviointiprosessi on kuitenkin ainutlaatuinen, ja niillä on omat tavoitteensa. Tarvitsittepa sitten selkeitä ja yksityiskohtaisia suosituksia yksilötasolla, tai strategisempaa näkemystä johtoryhmän sisäisistä rooleista ja panostuksista, Talent Centerin asiantuntijoilla on menestymisen varmistamiseen tarvittava osaaminen.

Johdon arviointi soveltuu toteutettavaksi kaiken kokoisissa ja eri elinkaaren vaiheissa olevissa organisaatioissa. Kasvuyrityksille se tarjoaa erinomaisen pohjan suunnitella kasvun edellyttämää organisoimista.