CNC operator-programmer

CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer
Jat­kuva haku
Hae paik­kaa »
Sijainti:Var­si­nais-Suomi
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR-services company established in 2010. We have two offices in Finland located in Tampere and Pori. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields.

For our customer, we are looking for

CNC OPERATOR-PROGRAMMER.

Work task:
- Operating + programming CNC boring/milling machine Ø110 till 150, Heidenhein TNC 426 to 640 -, max movements x = 13000, y = 6000, z = 4000mm
- settings of the machines, corrections, necessary measurements – independent work

You are the perfect candidate if you have:
- experience as a CNC operator-programmer- at least 3 years
- knowledge of Heidenhain control
- willingness for long-term cooperation
- ability to work independently
- excellent workmanship
- blue prints knowledge
- knowledge of devices and measurement techniques
- Communicative English

If you are interested, please send your CV to Dominika Plinska-Narloch (dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi).

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=3044641

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.