Sähkösuunnittelija

Säh­kö­suun­nit­te­lija
Jat­kuva haku
Hae paik­kaa »
Sijainti:Sa­ta­kunta
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme Satakuntaan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edellytämme Sinulta soveltuvaa teknistä koulutusta (teknikko, insinööri tai DI), vähintään kahden vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä sekä kiinnostusta niissä kehittymiseen. Itsenäisen työotteen lisäksi toivomme kykyä tiimityöskentelyyn. Englanninkielen suullinen ja kirjallinen osaaminen ovat tehtävässä tarpeellisia.

Arvostamme:

• Teollisuuden nykyaikaisia sähköistys-, modernisointi- ja automatisointiratkaisuja
• Suunnitteluohjelmien kuten Solidworks osaamista

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Mika Niininen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nokkonen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, jätäthän hakemuksesi pikimmiten.

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Palveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstövuokraus sekä vuokrajohtajien välitys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=3504449

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.