Teollisuuden sähköasentaja

Teol­li­suu­den säh­kö­asen­taja
Jat­kuva haku
Hae paik­kaa »
Sijainti:Sa­ta­kunta
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme Satakuntaan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Sinulla tulisi olla alan koulutus sekä vähintään 3 vuoden kokemus sähköasentajan työstä teollisuusprojekteissa.

Toivomme sinulta oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti. Työssä tarvitset tarkkuutta ja keskittymiskykyä sekä oikeanlaisen asenteen työntekoon.

Lisätiedot ja luottamukselliset yhteydenotot:

Mika Niininen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nokkonen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, jätäthän hakemuksesi pikimmiten.

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Palveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstövuokraus sekä vuokrajohtajien välitys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=3504771

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.