Automaatioinsinööri

Au­to­maa­tioin­si­nööri
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Har­ja­valta
Haku alkaa:03.03.2020 klo 08:30
Haku päättyy:22.04.2020 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme Insta Automation Oy:n Harjavallan suurteollisuuspuiston toimipisteeseen

AUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ

Vastaamme suurteollisuuspuistossa sijaitsevien asiakkaidemme sähkö- ja automaatiojärjestelmien kehittämisestä ja suunnittelusta. Olemme tärkeä osa asiakkaidemme investointien ja modernisointihankkeiden läpivientiä. Pitkäaikainen kumppanuutemme varmistaa osaltaan asiakkaidemme prosessien tehokkuuden ja vastavuoroisesti kasvatamme omaa osaamispääomaamme uusimpien prosessiteollisuuden teknologioiden parissa työskentelystä.

Haemme nyt hyvähenkiseen tiimimme Valmet DNA -automaatiojärjestelmän tuntevaa ammattilaista. Edellytämme aiempaa työkokemusta em. automaatiojärjestelmän parissa sekä arvostamme tiimi- ja asiakastyöskentelytaitoa.

Saat meiltä hyvän työpaikan arvostetussa suomalaisessa perheyhtiössä. Maksamme osaamistasi vastaavan palkan muine etuineen ja perehdytämme sinut toimintakulttuuriimme ja vastuualueeseesi. Lisäksi takaamme sinulle hyvän johtamisen, monipuoliset projektit sekä jatkuvan kehittymisen mahdollistavan toimintaympäristön.

Mikäli harkitset muuttoa työn perässä Satakuntaan, voimme avustaa sinua asuntoasioissa tai muussa yksilöllisessä avuntarpeessasi.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Jätä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 22.4.2020 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Lisätietoja tehtävästä antaa Mika Niininen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

 

Insta Automation Oy on automaation, instrumentoinnin ja sähköistyksen täyden palvelun yritys. Asiakkaitamme ovat niin prosessi-, energia- ja meriteollisuuden yritykset kuin yhteiskunnan infrastruktuurista huolehtiva julkinen sektori. Olemme osa suomalaista Insta Group -teknologiakonsernia, joka rakentaa ja kehittää turvallista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Instan erityisosaamista on turvallinen digitalisaatio sekä kyberturvallisuus, teollinen automaatio, johtamisen ratkaisut ja puolustusteknologia. Asiakkaamme toimivat älykkään teollisuuden, yhteiskunnan turvaamisen ja puolustuksen parissa. Insta kasvavana perheyrityksenä työllistää yli 1000 huippuosaajaa kahdellatoista paikkakunnalla ja liikevaihtomme on noin 130 miljoonaa euroa. www.insta.fi

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=3739359

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.