LVI-asentaja

LVI-asen­taja
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Kan­kaan­pää
Haku alkaa:20.03.2020 klo 09:00
Haku päättyy:05.04.2020 klo 23:59
Työn kesto: 3 — 6 kk
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme Suomen Putkiasentajat Oy:lle

LVI-ASENTAJIA

Tehtäviisi kuuluu erilaiset IV ja LV -asennukset sekä asennuksiin liittyvät oheistyöt. Asennukset ovat hyvin perustasoisia ja työhön opastetaan tarvittaessa. Sinulla ei siis tarvitse olla usean vuoden kokemusta alalta, vaan voit olla myös innokas vasta-alkaja, joka haluaa oppia ammatista mahdollisimman paljon. Sinulta kuitenkin odotetaan hyvää keskittymiskykyä, reippautta ja oma-aloitteisuutta. Henkilöauton ajokortti on välttämätön, C1 tai C -kortti katsotaan eduksi.

Työtä tehdään päivävuorossa arkipäivisin ja osa työmaista on ns. reissuhommia, jolloin työskennellään neljä pidempää päivää. Työnantaja järjestää reissujen matkat ja majoituksen.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy

Lisätietoja tehtävästä antaa Jere Nokkonen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen(at)talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, mutta viimeistään 5.4. osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=3837552

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.