Laseleikkaaja / Laser operator / Operator lasera

La­se­leik­kaaja / La­ser ope­ra­tor / Ope­ra­tor la­sera
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Lai­tila
Haku alkaa:23.07.2020 klo 08:00
Haku päättyy:09.08.2020 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:So­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Etsimme asiakkaamme konepajalle Laitilaan

LASERLEIKKAAJAA

Toimit laseroperaattorina vastaten kappaleenvaihdosta ja itse leikkausprosessista. Sinulla on mielellään jonkin verran kokemusta laserleikkaajan tehtävistä. Tehtävä vaatii piirustustenlukutaitoa, tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Ohjelmointitaitoa ei vaadita, mutta se katsotaan eduksi tehtävää täytettäessä.

Työ on kaksivuorotyötä maanantaista perjantaihin.

Jätäthän hakemuksen ja CV:si mahdollisimman pian, mutta viimeistään 9.8. osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Lisätietoja tehtävästä antaa Jere Nokkonen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

Please send you CV and application to jere.nokkonen@talentcenter.fi as soon as possible but latest on 9.8.2020. / Prosimy o przesłanie aplikacji na adres jere.nokkonen@talentcenter.fi

 

 

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4241857

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.