Keittiötyöntekijä

Keit­tiö­työn­te­kijä
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Eu­ra­joki
Haku alkaa:24.09.2020 klo 09:00
Haku päättyy:11.10.2020 klo 23:59
Työn kesto: 11 pv — 1 kk
Työaika:Muu osa-ai­ka­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme asiakasyrityksellemme Eurajoelle

KEITTIÖTYÖNTEKIJÄÄ

Työtehtäviisi kuuluvat avustavat työt keittiössä, salin puolesta huolehtiminen sekä iloinen asiakaspalvelu. Odotamme sinulta aikaisempaa kokemusta ravintola / kahvila-alalta ja toivomme kassatyöskentelyn olevan jo entuudestaan tuttua. Työhön perehdytetään, mutta iloisella ja reippaalla asenteella pääset jo pitkälle. Aamuvirkulle, ahkeralle, työtä pelkäämättömälle tekijälle ois nyt tarvetta rennossa ja mukavassa työporukassa. Olethan tottunut hektiseen työtahtiin ja pikku vipinä sopii sinulle. 

Työ alkaa keikkaluontoisena, mutta mahdollisuus osa-aikaiseen työsuhteeseen myöhemmin. Työssä vaaditaan sujuvaa suomen kielen taitoa sekä hygieniapassia. 

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa Johanna Sahlsten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Jätä hakemuksesi mahdollisimman pian sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana, mutta viimeistään 11.10.2020 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4381749

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.