Pizzeriatyöntekijä

Pizze­ria­työn­te­kijä
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Rauma
Haku alkaa:24.09.2020 klo 09:00
Haku päättyy:11.10.2020 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Muu osa-ai­ka­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Etsimme asiakasyrityksellemme Raumalle

PIZZERIATYÖNTEKIJÄÄ 

Jos olet positiivisen asenteen omaava asiakaspalvelija, etkä pelkää työntekoa kiireen keskelläkään olet etsimämme vahvistus. Työtä on tarjolla keikkaluonteisesti painottuen iltoihin ja viikonloppuihin. Työssä pärjää reippudella, ahkeruudella, tunnollisuudella ja iloisella mielellä. Työhön perehdytetään, mutta toivotaan aikaisempaa kokemusta pizzanleivonnasta. Työssä edellytetään hygieniapassia sekä sujuvaa suomen kieltä.

Sopii mainiosti opiskelijalle tai Sinulle ketä haluaa keikkaillen ansaita kuitenkin välillä ja tehdä töitä omaan Sinulle sopivaan tahtiin. 

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävistä antaa Johanna Sahlsten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Mikäli koet olevasi sopiva tehtävään, niin jätä meille hakemus 11.10.2020 mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Talent Center Oy on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Palveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstövuokraus, koulutusratkaisut sekä vuokrajohtajien välitys.

 

 

 

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4384879

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.