Kiinteistönhuoltaja

Kiin­teis­tön­huol­taja
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Tam­pere
Haku alkaa:10.09.2020 klo 14:00
Haku päättyy:25.09.2020 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta, Tois­tai­seksi
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Asiakkaamme on yrittäjävetoinen, ammattitaitoinen ja kiitetty kiinteistöhuoltoyhtiö Tampereella.

Etsimme heille nyt vakituiseen työsuhteeseen

KIINTEISTÖHUOLTAJAA

Työkohteet ovat Tampereella sijaitsevia taloyhtiöitä. Työnkuvaan kuuluu monipuoliset huoltotyöt ja korjaukset.

Työssä tarvitaan:

  • Hyvää fyysistä peruskuntoa
  • B-ajokorttia

Arvostamme:

  • Aiempaa kokemusta talotekniikasta
  • Kokemusta koneiden ajamisesta
  • Asiakaspalveluun sopivaa luonnetta

Työehdot ja palkkaus määräytyvät kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaan.

Rekrytointia hoitaa Talent Center Oy.

Jos olet hakemamme henkilö, niin lähetä hakemus ja CV meille mahdollisimman pian, mutta viimeistään 25.9.2020 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Lisätietoja tehtävästä antaa Petri Heinola, p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Palveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstövuokraus, koulutusratkaisut sekä vuokrajohtajien välitys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4429139

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.