Tulosyksikön päällikkö

Tu­los­yk­si­kön pääl­likkö
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Haku alkaa:20.11.2020 klo 09:00
Haku päättyy:08.12.2020 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Urbaser Oy tuottaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia ympäristönhuoltopalveluja. Palvelukokonaisuutemme sisältää oman kuljetuspalvelun lisäksi laajan yhteistyökumppaniverkoston. Toimimme valtakunnallisesti ja palvelemme sekä kaupallisen että julkisen sektorin asiakkaita. Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, joten jatkuvan kehittymisen periaate on osa päivittäistä toimintaamme. Yrityksessämme työskentelee Suomessa yli 350 henkeä ja liikevaihtomme on noin 42 miljoonaa euroa. Urbaser Oy on osa espanjalaista Urbaser S.A -konsernia, joka on yksi maailman johtavista ympäristönhuoltoalan yrityksistä. Konsernin liikevaihto on noin 2,2 miljardia euroa.

Kasvava yrityksemme hakee nyt uutta

TULOSYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖÄ

vastuualueenaan pääkaupunkiseudun sekä Länsi- ja Itä-Uudenmaan tulosyksiköt.

Olet jo osoittanut kykysi menestyksellisen liiketoiminnan johtamiseen. Ymmärrät työvoimavaltaisen ja kilpaillun toimialan vaatimukset päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa ja sen johtamisessa.

Ihmisten johtaminen on sinulle luontaista. Kuuntelet, motivoit ja ohjaat organisaatiotasi toimivassa työyhteisössä. Toimit johdonmukaisesti ja pystyt tekemään nopeitakin päätöksiä tilanteen niin vaatiessa.

Raportoit yhtiön liiketoimintajohtajalle. Tuemme urakehitystäsi yrityksessämme tulostesi myötä.

Lisäksi arvostamme

- palveluliiketoiminnan ja asiakaskokemuksen ymmärrystä

- logistiikka- ja/tai ympäristönhuoltoalan kokemusta

- kykyä jokapäiväisen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Rekrytointiprosessia hoitaa Talent Center Oy. Jos koet olevasi etsimämme henkilö, jätä CV ja hakemus palkkatoiveineen osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään tiistaina 8.12.2020.

Lisätietoja tehtävästä saat Mika Niiniseltä soittamalla numeroon 040 730 3327 tai sähköpostitse mika.niininen@talentcenter.fi

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4733555

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.