Vastaava työnjohtaja

Vas­taava työn­joh­taja
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Sa­ta­kunta
Haku alkaa:20.11.2020 klo 10:15
Haku päättyy:13.12.2020 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

MVR-yhtymä on satakuntalainen uudis-, asunto- ja korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusliike. Meillä on vankka osaaminen myös julkishallinnon ja teollisuusrakentamisen alueella. Liikevaihtomme oli 51,5 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen Satakuntaan

VASTAAVAA TYÖNJOHTAJAA

Hoidat sinulle annettujen projektien valmistelua. Olet avainhenkilö projektien käytännön toteutuksessa alusta loppuun. Vastaat projektisi tuotannosta, kustannushallinnasta, laadusta, työturvallisuudesta ja ympäristöasioista sekä toimit työmaasi henkilöstön esimiehenä.

Olet koulutukseltasi vähintään rakennusinsinööri tai rakennusmestari ja omaat vähintään 5 vuoden kokemuksen vastaavan työjohtajan tehtävistä. Sinulla on laatu- ja kustannustietoinen toimintatapa ja kehität työtäsi asiakaslähtöisesti. Sinulla on myös vuorovaikutteiset esimiestaidot, joiden avulla johdat työmaahenkilöstöä sekä kehität työntekijöitä ja työryhmiä.

Tarjoamme haasteellisia ja vastuullisia työtehtäviä, mukavan työilmapiirin sekä kilpailukykyisen palkan.

Rekrytointiprosessia hoitaa Talent Center Oy.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, niin jätä hakemuksesi heti tai viimeistään 13.12.2020 mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Tiedustelut: Talent Center Mika Niininen p.040 730 3327 tai Jari Nokkonen p. 040 523 2930.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4733644

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.