Ravintola-alan ammattilainen

Ra­vin­tola-alan am­mat­ti­lai­nen
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:08.12.2020 klo 08:45
Haku päättyy:31.01.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Pori saa kesällä 2021 jotain ennennäkemätöntä elävöittämään kesäistä ravintolatarjontaa. Ainutlaatuisen hienoon miljööseen sijoittuva kesäkahvila/livemusiikki-klubi -kuvio rakennetaan vahvoin taustavoimin ja se tulee kuulumaan keskeisenä osana Porin upeaan kesätarjontaan.

Me tarvitsemme ravintola-alan ammattilaisen, joka voi työskennellä kanssamme tulevat kesät.

KAHVILAN JA RAVINTOLAN SUPLIIKKI SEÑOR TAI SEÑORITA

Osaat pyörittää monipuolisista palveluista koostuvaa kokonaisuuttamme, erityisesti omaat näkemystä kahvila- ja ravintolamaailmasta. Sinulla on kokemusta tulosvastuullisesta työympäristöstä.

Asiakaspalvelu, liiketoiminnan pyörittäminen, ja ihmisten parissa työskentely käy sinulta kuin tanssi Kaikkoselta. Varmoin ottein ja selkä suorassa. 

Elämäntilanteesi mahdollistaa kesätyöskentelyn, ja talvet skimbaat sitten muissa maisemissa tai muuten vain vedät talviunta palloosi.

Salaisuuden verhoa pidetään vielä alhaalla, joten saat lisätietoja paikastamme vain paljastamalla itsesi Talent Center Oy:n konsulteille, jotka hoitavat rekrytointiprosessin puolestamme.

Lähetä ensin profiilisi tai CV:si ja hakemuksesi osoitteella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle ja soita tai pyydä sähköpostitse lisätietoja tehtävästä.

Mika Niininen 040 730 3327 mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nokkonen 040 523 2930 jari.nokkonen@talentcenter.fi

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4930387

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.