Sähköautomaatioinsinööri

Säh­kö­au­to­maa­tioin­si­nööri
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Sei­nä­joki
Haku alkaa:16.02.2021 klo 09:10
Haku päättyy:19.03.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Lumikko Technologies Oy on yksi johtavista kuorma-autojen ja perävaunujen lämmönsäätölaitteiden valmistajista Pohjois-Euroopassa. Toimitamme asiakastarpeet ja käyttöolosuhteet huomioiden luotettavia ja innovatiivisia kuormatilan lämmönsäätölaitteita.

Tavoitteenamme on olla entistä ympäristöystävällisempien ja teknisesti kehittyneimpien lämmönsäätölaitteiden johtava valmistaja Aasiassa ja Pohjois-Euroopassa.

Yhtiö on kansainvälisesti omistettu, ja huippuosaava tuotekehitysyksikkömme Seinäjoella tarvitsee lisää insinöörivoimaa.

Haemme Seinäjoen toimipisteeseemme

SÄHKÖAUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ

Sinulla on usean vuoden kokemus sähköjärjestelmien parista. C-ohjelmointikielen osaaminen katsotaan eduksi, ja pystyt kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti englannin kielellä.

Tarjoamme monipuolisen ja vastuullisen tehtäväkentän autoteollisuuden sähköjärjestelmien kehittämisessä. Suunnittelutehtävien lisäksi osallistut uusien komponenttien hankintaan, ja toimit teknisenä tukena sekä kouluttajana huoltopisteillemme. Toimit yhteyshenkilönä Kiinan emoyhtiömme yhteyshenkilön kanssa.

Positiivinen perusluonteesi tukee hyvähenkistä tiimiämme. Viestit ja kommunikoit suoraan, ja työskentelytyylisi on innostava, aikaansaava sekä asiakaslähtöinen. Sinulle on merkityksellistä työskennellä johtavien teknologioiden parissa, ja haluat kehittyä monipuoliseksi ammattilaiseksi.

Arvostamme lisäksi

• autoteollisuuden sähköjärjestelmien tuntemusta

• kiinnostusta koneiden ja laitteiden parissa työskentelyyn

• monipuolista teknistä osaamistaustaa.

Joustavan ja avoimen työilmapiirimme lisäksi tarjoamme sinulle kokemustasi vastaavan palkkauksen ja kehittymistäsi tukevat monipuoliset työtehtävät, jotka takaavat pysymisesi alan teknologioiden huipulla.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Luottamukselliset tiedustelut ja lisätiedot saat soittamalla tai sähköpostitse.

Mika Niininen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 19.3.2021 mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5316234

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.