Kunnossapitopäällikkö

Kun­nos­sa­pi­to­pääl­likkö
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Kan­kaan­pää
Haku alkaa:03.05.2021 klo 09:50
Haku päättyy:27.05.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Knauf Oy on vuodesta 1991 Suomessa toiminut kipsilevyjen sekä muiden rakennustuotteiden valmistukseen ja myyntiin keskittynyt yritys.

Olemme osa Knauf-konsernia, joka on maailman suurin kipsilevytoimittaja ja kaikki toiminnot mukaan lukien yksi Euroopan johtavista rakennusmateriaalien valmistajista. Konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi kipsi- ja kipsipohjaisia tuotteita sekä järjestelmäratkaisuja ympäri maailman. Suomessa toimiva kipsilevytehdas sijaitsee Kankaanpäässä, Pohjois-Satakunnassa.

Haemme Kankaanpään tehtaallemme

KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖÄ

Johdat tehtaamme kunnossapitotiimiä, ja vastuullesi kuuluu myös työ- ja palosuojelu sekä nestekaasukäytön valvojana toimiminen. Olet osa tehtaan avainryhmää osallistumalla sekä operatiiviseen että strategiseen suunnitteluun ja tehtaamme tekniseen kehittämiseen. Kunnossapidon hankinnat, alihankkijatoiminta ja investointiesitykset ovat olennainen osa toimenkuvaasi. Raportoit kunnossapidon toiminnasta tehtaanjohtajalle.

Arvostamme kokemusta mekaanisen kunnossapidon johtamisesta, mielellään prosessiteollisuudesta, ja aiempaa työhistoriaa vastaavantyyppisistä tehtävistä.

Hakemamme henkilö on luonteeltaan avoin, helposti lähestyttävä ja järjestelmällinen. Vahvan liiketoimintaosaamisen lisäksi johdat tiimiäsi läheltä osallistuen ja auttaen myös käytännön asioissa. Arvostat hyvää johtamista, työhyvinvointia ja kehittämisorientoitunutta tiimityöskentelyä.

Sujuvan suomen ja englannin kielten taidon lisäksi käytät tietoteknisiä työkaluja sujuvasti.

Tarjoamme sinulle vastuullisen ja mielenkiintoisen työkentän tehokkaassa tuotantoympäristössä.

Rekrytointiprosessiamme hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Saat lisätietoja tehtävästä puhelimitse tai sähköpostilla
Mika Niiniseltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään torstaina 27.5.2021 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5374135

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.