Kymppi hissikuilujen asennustyömaille

Kymppi his­si­kui­lu­jen asen­nus­työ­maille
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:06.04.2021 klo 09:00
Haku päättyy:20.04.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haaslahti Oy on toiminut rakennusalan ratkaisutoimittajana jo vuodesta 1995. Yrityksen ydinosaamista ovat hissien jälkiasennustyöt hissittömiin kerrostaloihin yhteistyössä alan parhaiden toimijoiden kanssa.

Valmistus ja kokoonpano tapahtuvat omissa, korkeatasoisissa tuotantotiloissamme mahdollisimman valmiiksi. Kaikki porraskerrokset ja kuilu kuljetetaan asennuskohteeseen yhdessä, joten työ kohteessa on sujuvaa ja ketterää. Näin minimoimme asumiseen tulevat häiriöt asentamisen aikana.

Laatu ja turvallisuus määrittävät toimintaamme suunnittelusta toteutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa tarkkaa työotetta ja jatkuvaa kehitystä niin menetelmien kuin työtapojen suhteen.

Kasvamme voimakkaasti hissien jälkiasennusmarkkinoilla ja haemme Porin tehtaallemme

KYMPPIÄ HISSIKUILUJEN ASENNUSTYÖMAILLE

Koulutustaustasi on mielellään rakennuspuolelta. Osaat lukea työpiirustuksia ja kykenet ratkaisemaan työmailla eteen tulevia käytännön ongelmatilanteita. Valvot työssäsi asennettavan hissikuilun valmistumisen ja vastaat asennusvaiheen sujuvuudesta aina loppuluovutukseen asti. Hahmotat rakennettavan kohteen kokonaisuuden ja pystyt monipuolisella teknisellä osaamisellasi tukemaan rakentamista myös käytännön tekemisessä.

Asenteesi on meille ratkaisevaa. Mikäli työhistoriasi on vielä lyhyt mutta tunnet olevasi vastuunottokykyinen ja -haluinen, perehdytämme sinut tehtäviisi. Luotettavuus, tarkkuus, omatoimisuus ja johtamishalukkuus ovat etsimämme henkilön keskeisiä ominaisuuksia. Matkustaminen ja vaativat työmaakohteet edellyttävät sinulta hyvää fyysistä sekä henkistä kuntoa.

Tiimimme liikkuvat eripuolille Suomea missä toimitaan yleensä maanantaista torstaihin. Kulku työmaille sekä asuminen järjestetään yhtiön puolesta. Maksamme osaajillemme kilpailukykyistä palkkaa.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center.

Lisätiedot tehtävästä ja yhteydenotot: Mika Niininen, mika.niininen@talentcenter.fi tai puhelimitse 040 730 3327.

Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana, joten lähetä hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään tiistaina 20.4.2021 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5379963

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.