Kehitysinsinööri

Ke­hi­ty­sin­si­nööri
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Ul­vila
Haku alkaa:26.03.2021 klo 15:00
Haku päättyy:20.04.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Neorem Magnets is part of the German Vacuumschmelze GmbH & Co.

NEOREM MAGNETS OY on perustettu silloisen Outokummun juurilta vuonna 1995. Olemme korkean teknologian yritys, jonka tuotteet ovat tunnettuja ja tunnustettuja ympäri maailman johtavien kone- ja laitevalmistajien tuoterakenteissa. Valmistamme Ulvilan tehtaalla sintrattuja NdFeb kestomagneetteja ja magneettikokoonpanoja. Hitachi Metals-lisenssin ansiosta pystymme toimittamaan tuotteitamme globaalisti. Vahvuutemme perustuu pitkään kokemukseen suurten magneettien valmistamisesta, vaikeiden muotojen työstämiseen sekä monipuoliseen kokoonpano-osaamiseen.

Osaava henkilöstömme on sitoutunut laadun, työturvallisuuden ja laajasti automatisoidun valmistustekniikan jatkuvaan kehittämiseen. Toimintaamme ohjaavat ISO 9001, 14001 ja 45001 sertifioidut laatujärjestelmät.

Haemme työstöosastollemme Ulvilaan

KEHITYSINSINÖÖRIÄ

Koulutustaustasi on konetekniikan tai mekaniikan puolelta. Toivomme sinulta aiempaa kokemusta vaativien konetekniikka- tai kappaleratkaisujen maailmasta. Tuotat ja luet teknisiä piirustuksia sujuvasti ja tunnet useimpien työstökoneiden ominaisuudet. Pystyt hahmottamaan asiakkaidemme tarvitsemat tekniset ominaisuudet ja muodot aihiosta lopputuotteeksi. Vastuualueellesi kuuluvat tuotantoprosessien jatkuva kehittäminen, tilausten tuotannollistaminen ja tuotannon tekninen tuki. Tehtävässäsi avustat myös myynti- ja kunnossapitotiimejämme.

Käytät suomen ja englannin kieltä sujuvasti, niin suullisesti kuin kirjallisesti.

Arvostamme erityisesti

  • solidworks -osaamista
  • konenäkösovellusten ja robotiikan ymmärrystä

Arvostat laatuajatteluamme ja ehdotonta sitoutumistamme asiakastyytyväisyyteen. Haluat toimia huipputeknologioiden parissa ja henkilönä sinut tunnetaan reiluna tyyppinä. Jaat keskeiset arvomme kestävän kehityksen, yksilön ja yhteisöjen kunnioittamisen sekä tasa-arvon näkökulmista.  Maksamme osaamistasi vastaavan palkan ja pääset hyvien henkilöstöetujemme lisäksi mukaan yhtiömme bonusjärjestelmään.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätiedot tehtävästä saat soittamalla tai sähköpostitse: Mika Niininen p. 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään tiistaina 20.4.2021.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5509715

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.