Myyntijohtaja

Myyn­ti­joh­taja
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Ul­vila
Haku alkaa:27.03.2021 klo 10:00
Haku päättyy:29.04.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Satmatic Oy on nyt HARJU ELEKTER OY!

Harju Elekter Oy on yksi maamme johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista sekä sähkönjakelusektorin toimittajista. Yhtiömme Suomen historia ulottuu yli 30 vuoden taakse ja Ulvilassa, Keravalla sekä Kurikassa työskentelee lähes 130 henkilöä.

Tuemme asiakkaidemme menestystä, täytämme lupauksemme ja panostamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Palvelumme kattaa asiakkaan haluaman laajuuden, esisuunnittelusta – huoltoon.

Kuulumme osaksi kansainvälistä konsernia, emoyhtiömme AS Harju Elekter on listautunut Tallinnan pörssiin ja konsernissa työskentelee noin 800 alan ammattilaista.

Kasvustrategiaamme myötä vahvistamme myyntitiimiämme. Haemme Ulvilaan teollisuusprojektien

MYYNTIJOHTAJAA

Sinulla on vahva kokemus vaativista teollisuuden projekteista. Taustasi on sähkötekniseltä puolelta ja työhistoriasi on selkeästi myyntipainotteinen. Seuraat aktiivisesti markkinoita ja priorisoit meille sopivat liiketoimintamahdollisuudet tehokkaasti. Olet luontainen neuvottelija ja viihdyt ihmisten keskellä. Luot ympärillesi osaavan ja ammattitaitoisen ilmapiirin saaden erityyppiset ihmiset puolellesi erinomaisilla ihmissuhdetaidoillasi. Hahmotat projektien kokonaisuudet ja mahdollisuudet nopeasti. Osaat pilkkoa projektit osiin ja hinnoitteluosaamisesi on vakuuttavaa.

Yhtiömme toimii sekä sopimusvalmistusperiaatteella, että projektiluonteisesti. Kokemuksesi kautta sinulle on muodostunut laaja verkosto yrityksiin ja ihmisiin. Viestit aktiivisesti työssäsi Harju Elekterin kyvykkyyksistä ja olet myös aidosti kiinnostunut asiakkaidemme bisneksistä, tukien heidän onnistumisiaan.

Kykenet ottamaan ja kantamaan vastuita myös oman pääroolisi ulkopuolelta. Sinulla on hyvät valmiudet mahdollisiin esimiesvastuisiin. Konserniyhteistyön kehittäminen ja benchmarkkaus kollegoidesi kanssa edellyttää sinulta sujuvaa englannin kielen taitoa. Työmatkasi suuntautuvat pääosin Suomeen.

Räätälöimme toimenkuvasi, palkkauksesi kannustimineen ja sujuvan siirtymisesi meille. Autamme myös paikkakunnalle sijoittumisessa, mikäli asut Satakunnan ulkopuolella.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätiedot tehtävästä ja yrityksestä saat soittamalla tai sähköpostitse: Mika Niininen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Jätäthän hakemuksesi osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään torstaina 29.4.2021.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5510326

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.