Prosessityöntekijöitä (3 kpl)

Pro­ses­si­työn­te­ki­jöitä
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Ul­vila
Haku alkaa:29.03.2021 klo 09:45
Haku päättyy:21.04.2021 klo 23:59
Työn kesto: 1 — 3 kk
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:Al­ku­kesä 2021

NEOREM MAGNETS OY on perustettu silloisen Outokummun juurilta vuonna 1995. Olemme korkean teknologian yritys, jonka tuotteet ovat tunnettuja ja tunnustettuja ympäri maailman johtavien kone- ja laitevalmistajien tuoterakenteissa. Valmistamme Ulvilan tehtaalla sintrattuja NdFeb kestomagneetteja ja magneettikokoonpanoja. Hitachi Metals-lisenssin ansiosta pystymme toimittamaan tuotteitamme globaalisti. Vahvuutemme perustuu pitkään kokemukseen suurten magneettien valmistamisesta, vaikeiden muotojen työstämiseen sekä monipuoliseen kokoonpano-osaamiseen.

Osaava henkilöstömme on sitoutunut laadun, työturvallisuuden ja laajasti automatisoidun valmistustekniikan jatkuvaan kehittämiseen. Toimintaamme ohjaavat ISO 9001, 14001 ja 45001 sertifioidut laatujärjestelmät.

Haemme tulevaksi kesäksi, syksyllä pysyvän työllistymisen mahdollisuudella

PROSESSITYÖNTEKIJÖITÄ

Olet täysi-ikäinen, ja sinulla on mielellään ammatillinen koulutustausta joko sähkö- tai konepuolelta. Osaat lukea teknisiä piirustuksia, ja haluat työskennellä erilaisten työstö- ja mekaanisten koneiden parissa. Työ on vaihtelevaa vuorotyötä.

Arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä, mutta ensisijaisesti haemme henkilöitä, joilla on halu työllistyä meille vakituisesti kesätyöjakson päätyttyä. Luonteeltasi olet vastuunottokykyinen, oppimishalukas ja reilu työkavereitasi kohtaan.

Meillä on hyvät henkilöstöedut, ja maksamme osaamistasi vastaavan palkan.

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Lisätietoja tehtävistä saat soittamalla tai sähköpostitse.

Mika Niininen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään keskiviikkona 21.4.2021 mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5512544

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.