Viljelijä / Kasvihuonepuutarhuri

Vil­je­lijä / Kas­vi­huo­ne­puu­tar­huri
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:29.03.2021 klo 10:15
Haku päättyy:30.04.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

NAMS tomaattitarha tuottaa kesältä maistuvia suomalaisia tomaatteja mahdollisimman läpinäkyvästi niin, että me kaikki voimme olla varmoja siitä mitä syömme. Me uskomme, että investoimalla teknologiaan ja tutkimukseen suomalainen maatalous voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. 
Huippumoderni Porin kasvihuoneemme mahdollistaa kestävän kokonaistuotantoketjun. Me minimoimme sekä hiilijalanjälkemme, että veden- ja lämmitystarpeemme mittaamalla, seuraamalla, kierrättämällä ja tehostamalla. Me huolehdimme tomaattiemme vitamiini- ja sokeritasoista koko hedelmän elämän ajan, puutarhasta pöytään. Tuotannossamme ei käytetä kemikaaleja, ja pölytämme pörriäisten kanssa.

Rakennamme uuden kasvihuoneen, jolla tuplaamme tuotantomme. Haemme Poriin

VILJELIJÄÄ / KASVIHUONEPUUTARHURIA

Sinulla on kokemusta kasvihuoneympäristöstä. Koulutustaustasi ja kiinnostuksesi kasvibiologiaan tukee onnistumistasi meillä.

Meitä kiinnostaa erityisesti kiinnostuksesi alan huipputeknologiaan sekä arvomaailmasi. Nams-tomaatit ovat parhaan makuisia, ympäristöystävällisesti tuotettuja ja tuotantotehokkaasti viljeltyjä. Kehitämme omassa tuotekehitysyksikössä viljely- ja automaatioratkaisuja, millä saamme lisää kilpailukykyä ja mahdollisuuksia viedä osaamistamme Suomeakin pidemmälle. Jos nämä asiat herättävät sinussa positiivista hyrinää, olemme oikeilla jäljillä.

Luoteeltasi olet rauhallinen, pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen. Arvostat hyvää johtamista, ja suhtaudut ihmisiin tasa-arvoisesti. Toivomme sinulta kohtuullista englannin kielen taitoa.

Pysyvän työsuhteen ja osaamistasi vastaavan palkkauksen lisäksi avustamme tarvittaessa sijoittumistasi paikkakunnalle.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätiedot tehtävästä saat soittamalla tai sähköpostitse: Mika Niininen p. 040 730 3327,  mika.niininen@talentcenter.fi.

Jätäthän hakemuksesi osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään perjantaina 30.4.2021.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5512675

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.