Os­taja
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:06.04.2021 klo 13:00
Haku päättyy:25.04.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Sampo-Rosenlew Oy kehittää, markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia leikkuupuimureita ja metsäkoneita. Yhtiömme työllistää Porissa noin 250 henkilöä. Yhtiön palveluksessa työskentelee eri alojen ammattilaisia monipuolisissa tuotanto-, tuotekehitys- ja palvelutehtävissä.

Haemme nyt Poriin

OSTAJAA

Ostajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu:

 • toimittajayhteistyön hallinta
 • ostotilausten teko ja toimitusketjun valvonta
 • toiminnan ja toimittajakentän kehittäminen vastuualueella
 • varaston arvon optimointi vastuualueella
 • hinta- ja sopimusneuvotteluihin osallistuminen

Odotamme hakijalta:

 • tehtävään sopivaa teknistä tai kaupallista koulutusta
 • työkokemusta osto- ja hankintatoiminnasta
 • sujuvaa kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa. Saksan kielen osaaminen luetaan eduksi
 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • oma-aloitteista asennetta

Tarjoamme:

 • mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän perinteikkäässä yhtiössä
 • kilpailukykyisen palkan

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Saat lisätietoja tehtävästä soittamalla tai sähköpostitse: Jari Nokkonen p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Jätä hakemuksesi osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään 25.4.2021.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5543431

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.