Lujuuslaskija (2 kpl)

Lu­juus­las­kija
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Kotka, Tam­pere
Haku alkaa:29.04.2021 klo 15:15
Haku päättyy:18.05.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Enmac Oy on suunnittelupalveluihin, projektien toteuttamiseen ja johtamiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Meillä on 35 vuoden kokemus teknologiateollisuuden palvelemisesta vaativissa kokonaistoimituksissa. Suunnitteluprojektien lisäksi toimitamme asiakkaillemme erilaisia tuotantolaitteita, robotiikkaa sekä nosto- ja käsittelylaitteita. Yhtiössä työskentelee yli 100 pääosin suunnittelutehtäviin erikoistunutta ammattilaista.

Yrityksen omistajapohjaa on vahvistettu ja sen kautta haemme tulevina vuosina voimakasta kasvua Suomen markkinoilta. Asiakkainamme on maamme johtavia teknologiateollisuuden yrityksiä, jotka investoivat vahvasti tuotantotehokkuuteensa. Tämä kehitys vaatii kumppaneilta uusia innovatiivisia ratkaisuja ja vahvaa laite-, kone- ja robotiikkateknologian osaamista. Enmac vastaa tähän haasteeseen, ja vahvistamme osaavia tiimejämme.

Haemme Tampereen ja Kotkan toimistoihimme

LUJUUSLASKIJAA

Omaat yliopistotasoisen koulutuksen teknisen laskennan puolelta ja mielellään työkokemusta lujuuslaskentatehtävistä teollisuuden parista. Pääset osaksi asiantuntijatiimiämme, jossa ratkomme asiakkaidemme ongelmia ja tehostamme heidän prosessejaan. Tuotamme erilaisia rakenne- ja virtausanalyysejä niihin liittyvine laskentoineen ja ratkaisuehdotuksineen. Päätyövälineinä käytämme FEM-ohjelmistoja (Femap, Abaqus ja Ansys). Arvostamme erityisesti kykyä soveltaa teoriatietoja käytännön ongelmien ratkaisuihin.

Haluamme siirtymisesi meille olevan sujuvaa ja joustavaa. Huomioimme mahdolliset erityistarpeesi esimerkiksi perhetilanteen näkökulmasta tai jostain muusta syystä. Perehdytämme sinut huolellisesti yritykseemme ja toimintakulttuuriimme. Tuemme henkilöstömme liikuntaharrastuksia, ja pääset mukaan koko henkilöstölle suunnattuun bonusohjelmaan.

Matala hierarkia, kaikkien työntekijöidemme yhtäläinen arvostaminen sekä rento ilmapiirimme takaavat mielestämme parhaan asiakaskokemuksen ja työmme korkean laadun. Lupaamme myös osaamispääomasi jatkuvan kehittämisen Enmac Akatemiamme puitteissa.

Mikäli nämä arvomme sopivat omiisi, toivotamme sinut tervetulleeksi joukkoomme.

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center. Lisätiedot tehtävistä ja luottamukselliset yhteydenotot  mika.niininen@talentcenter.fi tai puhelimitse 040 730 3327.

Käsittelemme hakemuksia jo hakuajan kesken, joten lähetä hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään tiistaina 18.5.2021 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Voit laittaa hakemuksesi myös sähköpostitse, mika.niininen@talentcenter.fi.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5624402

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.