Tarjoilija Yyterin kesäsesonkiin

Tar­joi­lija Yy­te­rin ke­sä­se­son­kiin
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:18.06.2021 klo 13:00
Haku päättyy:31.07.2021 klo 23:59
Työn kesto: 1 — 3 kk
Työaika:Muu osa-ai­ka­työ
Työ alkaa:Heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme Virkistyshotelli Yyterin Bistro Yvonneen kesäsesongin ajaksi

TARJOILIJAA

Toivomme sinun olevan iloinen ja oma-aloitteinen salipuolen tekijä, jolta löytyy jo aiempaa kokemusta a la carte -tarjoilusta. Alan koulutus ja viinien tuntemus katsotaan eduksi tehtävään. 

Tarjoamme sinulle monipuolista asiakaspalvelutyötä huipputyyppien seurassa, upeita maisemia 6. kerroksen ravintolasta unohtamatta! Toivomme, että olet työtä pelkäämätön, ja innokas oppimaan uutta.

Työ alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä. 

Kiinnostuitko? Jätä hakemuksesi ja ansioluettelosi pikaisesti osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Salonen, p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Löydät meidät myös somesta;
Instagram - @talentcenter
Facebook - Talent Center Oy
Linkedin - Talent Center Oy

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5701999

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.