KASVIHUONETYÖNTEKIJÖITÄ (10 kpl)

KASVIHUONETYÖNTEKIJÖITÄ
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:21.05.2021 klo 00:00
Haku päättyy:31.08.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme asiakkaallemme Poriin ripeitä ja reippaita

 KASVIHUONETYÖNTEKIJÖITÄ

Työnkuvaan kuuluu tomaattien poimintaa ja pakkausta sekä mahdollisesti myös istutusta.

Työvuorot ovat arkisin ja pääsääntöisesti 8 h mittaisia ja ne alkavat aamukuuden ja -seitsemän välillä.
Työt alkavat marraskuussa 2021. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Palkkaukseen sovelletaan puutarha-alan TESsiä.

Kokemus vastaavasta työstä katsotaan eduksi, muttei pakollista. Tärkeintä on hyvä asenne ja tekemisen meininki. Työ vaatii myös hyvää fysiikkaa ja jaksamista, koska työpäivän aikana ollaan koko päivä jaloillaan ja tehdään käsillä töitä.

Aikaisempi kokemus ei ole välttämätöntä, mutta ahkera tekemisen meininki ja iloinen asenne on tarpeen.

Lähetä CV ja hakemus osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle ja kerro miksi juuri sinä olet oikea tyyppi tiimiimme.

Aloitamme hakemusten käsittelyn sekä haastattelut jo hakuaikana ja toteutamme valinnan heti sopivan hakijan löydyttyä.

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, koulutusratkaisut, henkilöstövuokraus sekä vuokrajohtajien välitys.

Tutustu yritykseen osoitteessa www.talentcenter.fi ja somessa (LinkedIn, Facebook, Instagram)

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5720506

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.