TOMATOES CULTIVATION EMPLOYEES

TOMATOES CULTIVATION EMPLOYEES
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:21.05.2021 klo 00:00
Haku päättyy:31.08.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

 We are looking for our client:

TOMATOES CULTIVATION EMPLOYEES

Responsibilities include picking and packing tomatoes, as well as planting them. Work on weekdays, 8 hours a day. Work starts at 7 am.

Work will start in November 2021. Job agreement for an indefinite period and salary in accordance with collective agreements for the horticultural sector.

Experience in similar work is an advantage but not mandatory. The attitude and willingness to work is the most important thing. The work also requires good physical condition and endurance, as it is work while standing by hand.

Previous experience is not necessary, diligence and willingness to work are important for us.

Talent Center is a company that provides HR services, founded in 2010. We provide services in the field of recruitment, headhunting, suitability assessment, training, and employee leasing.

Check out our company at www.talentcenter.fi and in social media (LinkedIn, Facebook, Instagram).

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5720517

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.