Lähihoitaja kotipalveluun (4 kpl)

Lä­hi­hoi­taja ko­ti­pal­ve­luun
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pir­kan­maa
Haku alkaa:16.06.2021 klo 15:30
Haku päättyy:30.06.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta, Tois­tai­seksi
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:Heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Asiakkaamme KoskiHoiva Oy on pirkanmaalainen 100% kotimainen hoivapalveluyritys. Tarjoamme monipuolisia hoito-, kuntoutus- ja terveydenhoitopalveluita Pirkanmaan alueella. KoskiHoivassa on työsuhteessa tällä hetkellä n. 100 hoivapalvelun ammattilaista. 

Työmme keskeisiä periaatteita ovat kuntouttava ja toimintakykyä ylläpitävä työote sekä vuorovaikutuksellinen ja avoin viestintä. Kotihoitopalvelujemme avulla asiakkaat saavat olla oman kodin tutussa ympäristössä, koska haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta iloista ja turvallista. Asiakaskuntamme koostuu kaikenikäisistä asiakkaista, joten työ on vaihtelevaa ja monipuolista.

Haussa

LÄHIHOITAJA KOTIPALVELUUN

Kotihoidon lähihoitajan työtehtäviin sisältyy asiakkaan päivittäisissä toimissa avustaminen ja lääkehoito. Meillä pääset tekemään laadukasta hoitotyötä ja kehittämään ammattitaitoasi. Saat kattavan perehdytyksen työhön, sillä olemme ottaneet käyttöön henkilökohtaisen perehdytyksen lisäksi myös sähköisen perehdytyksen ja koulutuksen. 

Voit olla koulutukseltasi lähihoitaja tai lähihoitajaopiskelija. Myös hoitoalan opiskelijat voivat työskennellä tietyissä tehtävissä.

Arvostamme

• aikaisempaa kokemusta vanhusten hoivatyöstä tai kotipalvelusta 

• reipasta työskentelyotetta

• asiakaspalveluhenkisyyttä.

Suoritetut lääkeluvat katsotaan eduksi, samoin voimassa oleva LOVe-tentti ja/tai ensiapukoulutus.

Tyo edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Toivomme, että koet kotipalveluiden itsenäiset ja vaihtelevat työtehtävät omaksesi. Olet palvelualtis ja vastuuntuntoinen ammattilainen, joka viihtyy monipuolisessa työssä asiakkaidemme kodeissa.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Petri Heinola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, niin jätä hakemus ja ansioluettelosi osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Hae paikkaa vaikka heti, mutta tee se viimeistään 30.06.2021.

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, koulutusratkaisut, henkilöstövuokraus sekä vuokrajohtajien välitys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5761926

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.