Ravintolakokki

Ra­vin­to­la­kokki
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Tam­pere
Haku alkaa:21.06.2021 klo 10:00
Haku päättyy:30.06.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta, tois­tai­seksi
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Asiakkaamme on vakavarainen ja hyvämaineinen ruokaravintola Tampereen ydinkeskustassa.

Etsimme heille

RAVINTOLAKOKKIA

Ravintolassa tarjoillaan lounasta ja ala carte listan annoksia. Nyt käytössä olevan reseptiikan mukaan valmistetaan laadukkaat ja herkulliset annokset. Jatkossa valittu henkilö pääsee myös itse vaikuttamaan annosvalikoimaan. Ravintola on auki viikon jokaisena päivänä ja työaika sijoittuu 8-23 välille.

Odotamme:

  • Aikaisempaa kokemusta ja näyttöä itsenäisestä työskentelystä kokkina.
  • Tarkkaa työotetta ja kykyä oman työn laadun kriittiseen tarkasteluun.
  • Hyvää asiakaspalveluasennetta ja yhteistyökykyä, koska ravintolasta tehdään myös takeaway -annoksia, joka vaatii tiimityötaitoja.

Tarjoamme:

  • Vakituisen työsuhteen min. 90h/3vkoa.
  • Hyvät ammattilaisen käyttöön soveltuvat työvälineet sekä viihtyisän työympäristön.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Petri Heinola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, niin jätä hakemus ja ansioluettelosi palkkatoiveineen osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Hae paikkaa vaikka heti, mutta tee se viimeistään 30.06.2021.

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, koulutusratkaisut, henkilöstövuokraus sekä vuokrajohtajien välitys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5831849

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.