Kassatarjoilija (2 kpl)

Kas­sa­tar­joi­lija
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Tam­pere
Haku alkaa:21.06.2021 klo 10:00
Haku päättyy:30.06.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta, tois­tai­seksi
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Asiakkaamme on vakavarainen ja hyvä maineinen ruokaravintola Tampereen ydinkeskustassa.

Etsimme heille kahta

KASSATARJOILIJAA

Ravintolassa tarjoillaan lounasta ja ala carte listan annoksia sekä takeaway -annoksia. Ravintola on auki viikon jokaisena päivänä ja työaika sijoittuu klo 8-23 välille.

Odotamme:

  • Aikaisempaa kokemusta ja näyttöä itsenäisestä työskentelystä tarjoilijana sekä kassajärjestelmien hallitsemista.
  • Tarkkaa työotetta ja kykyä oman työn laadun kriittiseen tarkasteluun.
  • Hyvää asiakaspalveluasennetta ja yhteistyökykyä, koska ravintolasta tehdään myös takeaway -annoksia, joka vaatii tiimityötaitoja.

Tarjoamme:

  • Vakituisen työsuhteen n. 90h/3vkoa. Omaan työaikaan pääsee myös vaikuttamaan.
  • Hyvät ammattilaisen käyttöön soveltuvat työvälineet sekä viihtyisän työympäristön.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Petri Heinola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, niin jätä hakemus ja ansioluettelosi palkkatoiveineen osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Hae paikkaa vaikka heti, mutta tee se viimeistään 30.06.2021.

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, koulutusratkaisut, henkilöstövuokraus sekä vuokrajohtajien välitys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5831956

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.