Laskentapäällikkö

Las­ken­ta­pääl­likkö
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Haku alkaa:26.08.2021 klo 11:00
Haku päättyy:16.09.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Pallas Rakennus on 2015 perustettu kotimainen rakennusyhtiö, joka toimii valtakunnallisesti. Ydinosaamistamme on omaperusteinen uudisrakentaminen, mutta teemme myös urakointia ja korjausrakentamista. Meillä työskentelee noin 300 rakennusalan ammattilaista ja konsernimme liikevaihtomme on 140 miljoonaa euroa.

Asiakaslähtöisyys ja ketteryys ovat keskeisiä arvojamme toiminnassa. Arvostamme henkilöstömme ammattitaitoa ja panostamme työntekijöidemme viihtyvyyteen, hyvän johtamisen ja avoimen työympäristön keinoin. Tavoitteenamme on toimialamme paras asiakaskokemus.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen, täydellä etätyömahdollisuudella,

LASKENTAPÄÄLLIKKÖÄ

Sinulla on aiempaa kokemusta rakennustyömaiden laskentamaailmasta. Saat vastuullesi uusien kohteidemme tarjouslaskennat. Tarjouksiin liittyvien määrä- ja kustannuslaskentojen lisäksi osallistut ennakkotarjouspyyntöjen käsittelyihin.

Ymmärrät työmaakohteiden yleiset toimintaperiaatteet ja hahmotat niiden erityispiirteet. Osaat lukea suunnitelmia sekä tunnet alalla käytettävien laskentatyökalujen toiminnot.

Työsi on itsenäistä, vastuullista ja toteutettavissa etäyhteyksin, joten voit työskennellä halutessasi kotitoimistoltasi käsin. Järjestämme mielellämme sinulle työskentelypisteen joko Tampereen tai Porin toimistoiltamme.

Työskentelytyylisi on rauhallinen ja tarkka. Työelämässä arvostat hyvää yhteishenkeä, laatuajattelua ja tuloskeskeistä työotetta.

Kokeneelle ammattilaiselle maksamme kilpailukykyisen palkan ja haluamme siirtymisesi meille olevan sujuva. Otamme huomioon mahdolliset erityistoiveesi ja lupaamme laadukkaan perehdytyksen yritykseemme ja tehtäviisi.

Rekrytointiprosessiamme hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset tiedustelut ja lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostilla

Mika Niiniseltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi palkkatoiveesi kera pikaisesti, mutta viimeistään torstaina 16.9.2021 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6296958

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.