Laskentainsinööri

Las­ken­tain­si­nööri
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Ul­vila
Haku alkaa:01.09.2021 klo 09:00
Haku päättyy:26.09.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Satmatic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elekter Oy on yksi Suomen johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista sekä sähkönjakelusektorin toimittajista. Ulvilassa, Keravalla ja Kurikassa työskentelee lähes 130 henkilöä.

Harju Elekter Oy on osa pörssiyhtiö AS Harju Elekteriä.
Koko konsernissa työskentelee noin 800 alan ammattilaista.

Tuemme asiakkaidemme menestystä, täytämme lupauksemme ja
panostamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Työskentelemme sekä
sopimusvalmistusperiaatteella että projektiluonteisesti.
Palvelumme kattaa asiakkaan haluaman laajuuden -
esisuunnittelusta huoltoon.

Haemme Ulvilaan

LASKENTAINSINÖÖRIÄ

Työskentelet liiketoimintayksikössämme, joka tuottaa monipuolisia sähkö- ja automaatioprojekteja teollisille toimijoille. Valmistelet isot tarjouskokonaisuudet yhdessä myyntitiimin kanssa, varmistaen projektien saumattoman läpimenon tuotantovaiheessa.

Tehtävässä edellytetään sähköpuolen insinöörin tai diplomi-insinöörin koulutustaustaa. Sinulla on mielellään työkokemusta suunnittelu- tai asennustehtävistä. Tunnet yleisimpien sähkökomponenttien ominaisuudet sekä osaat moottorilähtöjen mitoitusten laskentaperiaatteet.

Työskentelyotteesi on rauhallinen, tarkka ja analyyttinen. Pidät monimutkaisista ja ammattitaitoasi haastavista tehtäväkokonaisuuksista. Urakehittymistavoitteesi on asiantuntijarooleihin painottuva.

Työllistyessäsi meille saat pitkäjänteisen ja osaamistasi kehittävän oppimispolun. Työkaverisi ovat alan kärkiosaajia, joille hyvä tiimihenki sekä asiakaslaatu ovat tekemisen keskiössä. Talossamme on pitkät perinteet uusien Harjulaisten yksilölliseen perehdytykseen, jolla varmistamme viihtymisesi meillä, alkaen ensimmäisestä työpäivästäsi.

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Luottamukselliset yhteydenotot ja tarvitsemasi lisätiedot saat soittamalla tai sähköpostitse. Mika Niininen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

Jätä hakemuksesi osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään sunnuntaina 26.9.2021.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6320138

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.