Tekninen ostaja / Technical Buyer

Tek­ni­nen os­taja / Tech­nical Bu­yer
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pirk­kala
Haku alkaa:08.09.2021 klo 14:15
Haku päättyy:30.09.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Asiakkaamme Netled Oy on vuodesta 2007 toiminut vertikaaliviljelyratkaisuihin erikoistunut kasvuyritys.

Päämarkkina-alueena ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, tähtäimessä on voimakkaasti myös kehittyvät markkinat. Yritys on vertikaaliviljelyteknologian ehdotonta kärkeä maailmassa.

Toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä etsimme Netledille

TEKNISTÄ OSTAJAA

Vastuualueellesi kuuluu yhtiömme projektiosto- ja hankintaprosessit.

Neuvottelet hinnat ja ehdot sekä huolehdit toimittajasopimusten ajantasaisuudesta.

Tuet myyntiä hinnoitteluvaiheessa ja suunnittelua komponenttien valinnassa sekä huolehdit omalta osaltasi Netledin kilpailukyvyn ylläpidosta ja kehittämisestä. Kartoitat aktiivisesti potentiaalisia toimittajavaihtoehtoja.

Työskentelytyylisi on itsenäinen, analyyttinen, ja omaat tietotekniset valmiudet sekä kehität yhtiömme tietojärjestelmää tukemaan hankinta- ja ostoprosesseja. Neuvottelutaitosi on koeteltua, ja kommunikoit selkeästi ja ammattimaisesti tiukoissakin tilanteissa. Sinulla on tekninen tai kaupallinen koulutus ja vähintään muutaman vuoden kokemus projektiostoista. Katsomme eduksi myös kokemuksen LVI-, elektroniikka- ja sähkökomponenteista joko suunnittelija-, ostaja- tai myyjäroolissa.

Toimitilamme sijaitsevat Pirkkalassa, mutta tehtävässä on etätyömahdollisuus.

Työkielenä on suomen lisäksi englanti.

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy.

Lähetäthän hakemuksesi CV:n ja palkkatoiveen kanssa 30.9. mennessä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netled Ltd. is a world-leading vertical farming technology growth company. Founded in 2007, its main markets are Europe and North America, with a keen eye on developing markets.

As a result of the company’s rapid international growth, we are looking for the following procurement professional to join the team at Netled:

TECHNICAL BUYER

In this role your responsibilities will include:

● buying and procurement processes for Netled projects

● negotiating prices, terms and conditions, and ensuring timely delivery according to supplier contracts

● supporting the sales team at the pricing stage, planning component selection, as well as contributing to maintaining and developing Netled’s market competitiveness

● actively researching and assessing potential new suppliers.

To succeed in this role, we expect you to be independent, analytical, and to possess the technical prerequisites that will allow you to develop the information systems that support Netled’s procurement and project processes.

● You have proven experience in negotiating, and you can communicate clearly and professionally even in tense negotiations.

● You have either a technical or commercial education and at least a few years’ experience in project-based procurement.

● We also appreciate experience in planning, buying, or selling HVAC, electronic and electrical components.

Netled’s office is in Pirkkala, but remote working is also a possibility. Your working languages will be Finnish and English.

The recruitment process is managed by Talent Center Ltd.

Please send your application letter, CV, and salary request by 30.09.2021. For more details about the open position and the company, please contact Jyrki Ylänkö on 050-523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6337727

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.