Siivoustyöntekijä

Sii­vous­työn­te­kijä
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pir­kan­maa, Tam­pere
Haku alkaa:09.09.2021 klo 09:30
Haku päättyy:19.09.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Gronlund Palvelut Oy on 30 vuotta Pirkanmaalla toiminut siivous- sekä toimitilapalveluita tarjoava yritys. Työllistämme noin 120 alamme ammattilaista. Haluamme erottua kasvollisena ja paikallisena toimijana. Tarjoamme laadukasta työnjälkeä sekä ensiluokkaista asiakaspalvelua ja haluamme rakentaa pitkäjänteisiä sekä kehittyviä asiakassuhteita. Vahvuuksiamme ovat asiakasläheinen työskentelytapa, asiakastarpeiden tunnistaminen ja ammattitaitoinen henkilöstömme. www.gronlundpalvelut.fi

Etsimme asiakkallemme Tampereen Hervantaan 

SIIVOUSTYÖNTEKIJÄÄ

Etsimältämme henkilöltä odotamme reipasta asennetta työntekoa kohtaan ja halua sitoutua työtehtäviin. Odotamme, että pyrit työssäsi laadukkaaseen lopputulokseen ja kohtaat ympärillä työskentelevät ihmiset aina hymyillen. Toivomme sinulta omatoimista otetta työhön sekä tarkkuutta. Katsomme aikaisemman kokemuksen siivoustyöstä eduksi, mutta ei se ole välttämätöntä. Asenne ja motivaatio on tärkein. Työhön saat hyvän perehdytyksen ja koko tiimin tuen. Työ on aamusiivousta alkaen klo 6:00 maanantaista perjantaihin.  Siivoustyön oheen kivaa vaihtelua tuo aamupalapöydän valmistelu sekä aamupala - ja lounastiskien hoito. Työssäsi tarvitset riittävän suomen kielen taidon. 

TULE SELLAISENA KUIN OLET - OLET MEILLE TÄRKEÄ!

Gronlundilla on reilu meininki

Kiinnostuitko?

Työt alkavat mahdollisimman pian, joten haethan paikkaa pikaisesti, viimeistään kuitenkin 19.09.2021 mennessä osoitteessa 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/

Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. 

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Johanna Sahlsten 044 987 2851 tai johannasahlsten@talentcenter.fi 

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, koulutusratkaisut, henkilöstövuokraus sekä vuokrajohtajien välitys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6342760

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.