Vastaava sähkötöiden asentaja (2 kpl)

Vas­taava säh­kö­töi­den asen­taja
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Hel­sinki
Haku alkaa:09.09.2021 klo 14:00
Haku päättyy:30.09.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

AITO TALOTEKNIIKKA OY

Olemme omakotitalojen sähkösaneerauksiin erikoistunut yritys. Meillä olet turvallisten kotien asialla, ja pääset helpottamaan asiakkaidemme arkea.

Etsimme nuorekkaita tekijöitä, jotka haluavat uudistaa alaa ja tehdä työt laadukkaasti asiakaskokemus edellä. Asentajamme ovat alan ammattilaisia, joilla on käytössä alansa parhaat työkalut.  

Tulet olemaan osana tiimiä, jossa tehdään työt kovalla kunnianhimolla ja pidetään hauskaa samalla!

Etsimme nyt pääkaupunkiseudulle

VASTAAVAA SÄHKÖTÖIDEN ASENTAJAA

Pääasialliset työtehtävät:

• vastaat saneerauskohteen sähköasennustyöstä ja laadusta

• mitoitat korvaavan sähköjärjestelmän

• suunnittelet oman ja työparisi työt sekä vastaat aikataulussa pysymisestä ja aikataulun kommunikoinnista asiakkaalle

• kommunikoit myyjien, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa saneeraukseen liittyvistä asioista.

Odotamme sinulta

• sähköasentajan koulutusta ja aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä

• voimassa olevaa työturvallisuuskorttia ja sähkötyöturvallisuuskorttia

• asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja

• ongelmanratkaisukykyä, oma-aloitteista ja joustavaa työotetta sekä organisointitaitoja

• kykyä kantaa vastuuta ja omaksua nopeasti uusia asioita

• S2 -urakointioikeudet katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi mielenkiintoisia projekteja sekä mahdollisuuden kehittää työn puitteita itsenäisesti. Pääset nuorekkaaseen ja rentoon työilmapiiriin ja yrityskulttuuriin, joka rakennetaan työntekijöiden näköiseksi ja jossa pääset vaikuttamaan omaan työympäristöösi. 

Työ sisältää matkustamista urakointikohteisiin.

Mikäli tunnistit itsesi yllä mainitusta, niin haethan tehtävään nopeasti. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lähetäthän hakemuksesi ja CV:si 30.09.2021 mennessä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6343225

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.