Metallialan ammattilainen

Me­tal­lia­lan am­mat­ti­lai­nen
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:10.09.2021 klo 11:45
Haku päättyy:30.09.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Länsihydro Oy on Porissa toimiva hydrauliikka-alan laitteiden valmistukseen ja alihankintatöihin erikoistunut konepaja. Palvelemme asiakkaitamme myös kattavilla huoltopalveluilla, niin omiin kuin muidenkin toimittajien valmistamiin sylintereihin.

Asiakkaamme ovat hyödyntäneet osaamistamme liittyen mm. merialan, kaivosalan ja ympäristöalan sovelluksiin. Yhteistyömme asiakkaidemme kanssa on pitkäjänteistä, ja toimittajaverkostomme kanssa toteutamme asiakkaidemme toimitukset laadukkaasti.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen kokenutta tai vastavalmistunutta

METALLIALAN AMMATTILAISTA

Sinulla on metallialan koulutustausta. Työnkuvasi muodostuu monipuolisista konepajatöistä. Meillä sorvataan, hiotaan ja kokoonpannaan asiakasräätälöityjä hydrauliikkaosia. Mikäli olet nuori ja työkokemuksesi on vähäinen, koulutamme sinut tuleviin tehtäviisi. Kokeneelta hakijalta toivomme erityisesti käyttökokemusta aarporasta.

Meille on tärkeää sitoutumishalukkuutesi yritykseemme ja halusi rakentaa työuraasi vakaan työnantajan palveluksessa. Arvostat jatkuvaa oppimista alalla, laadukasta työnjälkeä sekä pidät hyvähenkistä työyhteisöä tärkeänä osana arkeasi.

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Lisätietoja tehtävästä saat soittamalla tai sähköisesti: Mika Niininen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, ja voimme tehdä rekrytointipäätöksen nopeastikin, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään torstaina 30.9. osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Voit halutessasi kirjoittaa itsestäsi myös suoraan Mikan sähköpostiin.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6345481

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.