Markkinoinnin asiantuntija

Mark­ki­noin­nin asian­tun­tija
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Eura
Haku alkaa:15.09.2021 klo 13:30
Haku päättyy:03.10.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Pintos Oy on vuonna 1956 perustettu perheyritys, jonka päätoimialoina ovat betoniraudoitteiden ja naulojen valmistus sekä rakentamiseen liittyvien muiden tarvikkeiden myynti ja markkinointi. Tuotantolaitokset sijaitsevat Eurassa ja Rauman Lapissa, toimistot lisäksi Turussa ja Tampereella. Suomessa sijaitsevien yksiköiden lisäksi Pintoksella on Ruotsin Värnamossa toimiva tytäryhtiö Pintos Svenska Ab. Koko konsernin palveluksessa on noin 150 henkilöä, ja liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa, josta viennin osuus on 20%. Pintos on alallaan johtava toimija Pohjoismaissa. Lisätietoja yrityksestä www.pintos.fi.

Euran tehtaallemme nyt haussa

MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJA

Tehtävässäsi vastaat mm. yhtiömme markkinoinnin eri osa-alueista, analogisten ja digitaalisten kanavien kautta.

Odotamme sinulta kokemusta markkinoinnista ja viestinnästä sekä siihen liittyvistä teknisistä työkaluista ja ratkaisuista. Sinulla on erinomainen suomen kielen taito, sekä puhut ja kirjoitat myös englantia sujuvasti.

Olet koulutukseltasi tradenomi tai vastaava.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän perinteikkäässä perheyhtiössä.

Rekrytoinnissa meitä avustaa Talent Center Oy.

Lisätietoja molemmista tehtävistä saat soittamalla 20.9. tai 21.9. klo 14-16 välillä Pintos Oy:n Jussi Kosuselle 0440 385 235 tai sähköpostilla jussi.kosunen@pintos.fi tai Talent Center Oy:n Jari Nokkoselle 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 03.10.2021 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6364476

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.