Edgebanding machine operator

Ed­ge­ban­ding mac­hine ope­ra­tor
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Haku alkaa:22.09.2021 klo 00:00
Haku päättyy:31.10.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

For our client, furniture manufacturer, we are looking for 

EDGEBANDING MACHINE OPERATOR

As a edgebanding machine operator, you will fulfill the following duties:

 • operating & settings of the machines, corrections etc

You are the perfect candidate if you have:

 • you have experience with the following machines: Homag four side edgebanding line,
  Homag profiline edgebanding machine, Biesse stream line edgebanding machine
 • willingness for long-term cooperation
 • ability to work independently
 • excellent workmanship
 • blue prints knowledge
 • knowledge of devices and measurement techniques
 • EU citizenship or work permission in Finland
 • communicative English level

We offer a permanent and stable position and payment in accordance with collective agreements and a production allowance. Possibility of accommodation - paid by the employee.

Are you the person we are looking for? Visit our website and apply today!

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR services company established in 2010. We have two offices in Finland located in Tampere and Pori. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields. 

Check out our company at www.talentcenter.fi and in social media (LinkedIn, Facebook, Instagram).

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6387417

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.