Hybridityöntekijä puisto-ohjaajaksi/ tarjoilijaksi

Hy­bri­di­työn­te­kijä puisto-oh­jaa­jak­si/ tar­joi­li­jaksi
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:28.10.2021 klo 09:15
Haku päättyy:03.11.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme Ultra Action Park & Turo’s Heavy Kebab Puuvillaan

HYBRIDITYÖNTEKIJÄÄ PUISTO-OHJAAJAKSI JA TARJOILIJAKSI

Puisto-ohjaajana

• hoidat puiston ylläpitoa ja siivousta

• toimit valvojana sekä ohjaajana lapsille

• hoidat kassalla asiakaspalvelua sekä lipunmyyntiä.

Tarjoilijana

• hoidat ravintolasalin ylläpitoa ja siivousta

• tarjoilet annokset pöytiin sekä hoidat pöytien siivouksen

• olet keittiössä apuna tiskauksessa sekä muissa helpoissa tehtävissä

• ylläpidät kahvilatuotteita sekä lounaalla olet apuna noutopöydän kanssa

• hoidat kassalla asiakaspalvelua sekä ruokamyyntiä.

Molemmat roolit tapahtuvat samassa toimipaikassa ja samalla kassalla. Työ painottuu enemmän ravintolatehtäviin.

Oma-aloitteellisuus sekä rempseän rohkea työasenne on tärkeää - tärkeämpää kuin alan koulutus. Omaathan kuitenkin käsityksen ravintolatyöstä sekä toimit luontevasti lasten kanssa. Edellytämme suomen kielen taitoa, min. 18-vuoden ikää ja työtä pelkäämätöntä asennetta. Arvostamme intoasi oppia jatkuvasti uutta sekä nähdä ympärilläsi mahdollisuuksia haasteiden sijaan. Handlaat vilkkaimmatkin hetket muitta mutkitta, positiivisella asenteella. Loistava asiakaspalvelu on sinulle kunnia-asia, ja työskentelet mielelläsi osana tehokasta tiimiä. Toivomme pitkäaikaista työsuhdetta.

Työ on vuorotyötä kokoaikaisena sisältäen myös viikonloppuvuoroja. Työhön perehdytetään, ja saat osaksesi vauhdikkaan, energisen ja osaavan tiimin tuen. 

Jätä hakemus pikaisesti, mutta viimeistään 3.11.2021 mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana. Lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Salonen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6430474

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.