Toimitusjohtaja

Toi­mi­tus­joh­taja
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Ko­ke­mäki
Haku alkaa:10.10.2021 klo 07:00
Haku päättyy:31.10.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

JV-Betoni Oy on ollut jo vuodesta 1973 alkaen betonirakentamisen asialla. Tuotteisiimme kuuluvat valmisbetoni, betonielementit sekä erilaiset kunnallistekniikan betonituotteet. Valmisbetonitehtaamme sijaitsevat Kokemäellä ja Ulvilassa, tarjoten hyvät kulkuyhteydet ympäri Satakuntaa. Teemme tiivistä yhteistyötä perheyrityksemme toisen yhtiön TB-Paalu Oy:n kanssa, joka valmistaa lyömällä asennettavia teräsbetonipaaluja Kokemäellä. Yritykset työllistävät sesongista riippuen yhteensä 20–25 henkilöä ja niiden yhteisliikevaihto oli vuonna 2020 noin 5 M€. Toisen polven perheyrityksenä tärkeitä arvoja meille ovat luotettavuus, osaavuus ja ihmisläheisyys. Missionamme on tarjota asiakkaillemme laadukas tuote ja palvelu – luotettavasti, ihmisläheisesti, ketterästi ja ammattitaidolla. Visionamme on olla ensisijainen valinta ihmisten ja yritysten unelmien perustajaksi.

 

Pitkäaikaisen toimitusjohtajamme keskittyessä hallitustyöskentelyyn haemme yrityksillemme

TOIMITUSJOHTAJAA

Saat vastuullesi nuorekkaasti perinteisen toisen polven perheyrityksen. Tunnistat itsestäsi vahvan myyntihenkisyyden, ja viihdyt erilaisten ihmisten parissa. Ymmärrät yritystalouden perusteet, ja hahmotat nopeasti yrityskulttuurimme kulmakivet, joiden varassa haluamme viedä yhtiötämme kohti seuraavia tavoitteita. Johtamistaitosi perustuvat tuloshakuisuuteen, vastuunottokykyyn ja haluun toimia ihmisten parissa.

Rakennusteollisuuden tuntemus on eduksi, mutta koulutustaustasi voi olla myös tekniseltä tai kaupalliselta puolelta. Sinulla on aiempaa kokemusta johtamisesta ja/tai tuloksellisista myyntivastuista.

Luovutamme johdettavaksesi osaavan ja sitoutuneen henkilöstön sekä vakiintuneen ja vakavaraisen yhtiön. Perehdytämme sinut perusteellisesti toimialaamme ja asiakaskuntaamme. Saat tueksesi kokeneen ja aktiivisen hallituksen varmistamaan alkutaipaleesi meillä. Toimipaikkasi sijaitsee Kokemäellä.

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center.

Lisätiedot tehtävästä ja luottamukselliset yhteydenotot  mika.niininen@talentcenter.fi tai puhelimitse 040 730 3327. Käsittelemme hakemuksia jo hakuajan kesken, joten lähetä hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään sunnuntaina 31.10.2021, osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6447907

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.