Dokumentoija /Documentation Specialist

Do­ku­men­toija /Documentation Specia­list
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pirk­kala
Haku alkaa:08.10.2021 klo 09:00
Haku päättyy:29.10.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Asiakkaamme Netled Oy on vuodesta 2007 toiminut vertikaaliviljelyratkaisuihin erikoistunut kasvuyritys.

Päämarkkina-alueena ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, tähtäimessä on voimakkaasti myös kehittyvät markkinat. Yritys on vertikaaliviljelyteknologian ehdotonta kärkeä maailmassa.

Toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä etsimme Netledille

DOKUMENTOIJAA 

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on tehtävään soveltuva työkokemus, valmistavasta teollisuudesta ja mielellään sähköalalta sekä tehtävään soveltuva koulutus. Koska olemme kansainvälinen yritys, tarvitset suomen kielen lisäksi erittäin sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito on eduksi.

Käytät sujuvasti Adobe Acrobatia ja MS Office -ohjelmia, ja opit nopeasti uusia järjestelmiä ja ohjelmistoja.

Arvostamme erityisesti oma-aloitteisuutta, palveluasennetta, järjestelmällisyyttä ja kykyä toimia osana tiimiä. Olet tarkka ja kiinnität huomiota yksityiskohtiin, mutta pystyt jäsentämään myös isompia asiakokonaisuuksia.

Netledillä sinulla on mahdollisuus kehittyä työssäsi arvostetuksi ammattilaiseksi. Tarjoamme mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön, moderneimmat työkalut sekä monipuoliset työtehtävät ja yrityksen kokonaisvaltaisen tuen. Meillä on rento yrityskulttuuri, jossa teemme töitä ammattimaisella asenteella ja arvostamme työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Menestyksemme perustuu osaamiseen ja osaajiin, joista molemmista pidämme hyvää huolta.

Rekrytointiprosessista vastaa Talent Center Oy.

Lähetäthän hakemuksesi CV:n ja palkkatoiveen kanssa 29.10. mennessä, täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Netled Ltd. is a world-leading vertical farming technology growth company. Founded in 2007, its main markets are Europe and North America, with a keen eye on developing markets.

Demand for vertical farming technical solutions is growing at an unprecedented rate, and Netled is firmly positioned as the global leader in vertical farming technology.

As a result of the company’s rapid international growth, we are looking for the following professional to join the team at Netled:

DOCUMENTATION SPECIALIST 

You could be the person we are looking for if you meet the following requirements:

• Experience in the manufacturing industry, preferably related to electrical products.

• Education in a relevant field

• Excellent skills in Adobe Acrobat and MS Office, and the ability to learn new systems and software quickly.

We particularly appreciate a proactive, customer-focused attitude. You are well organised and a team player. You are precise and pay attention to detail, but can also understand the bigger picture. Complete fluency in written and spoken Finnish and English. We also appreciate other language skills.

What we offer:

At Netled you will have the opportunity to develop into a well-respected professional. We offer an interesting and international working environment, modern tools, varied tasks and the support of the entire company.

We have a relaxed organisational culture, where we work with a professional attitude and appreciate work/life balance. Our success is based on know-how and skilled professionals - we take good care of both.

The recruitment process is managed by Talent Center Oy.

Please send your application letter, CV, and salary request by 29.10.2021. The position will be filled as soon as we find the right person.For more details about the open position and the company, please contact Jyrki Ylänkö on 050-523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6452982

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.