Energiapäällikkö

Ener­gia­pääl­likkö
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Haku alkaa:08.11.2021 klo 11:00
Haku päättyy:06.12.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta, tois­tai­seksi
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Sallila Energia Oy on vuonna 1914 perustettu, kolmesta yhtiöstä koostuva energiayhtiöiden konserni, joka toimii lähinnä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Yhtiön pääpaikka on Alastarolla, joka kuuluu Loimaan kaupunkiin.

Sallila Energia -konserni tarjoaa monipuolisia sähkön myyntiin, verkkopalveluihin ja energiajärjestelmien toimituksiin liittyviä palveluja.

Virtaa ja välittämistä

Haemme heille nyt

ENERGIAPÄÄLLIKKÖÄ

Voit olla etsimämme henkilö, jos löydät itsesi seuraavasta kuvauksesta:

Olet oma-aloitteinen, ahkera, aikaansaava ja myyntihenkinen tiimipelaaja. Sinulla on sähkötekninen koulutus - teknikko, insinööri, DI ja vahva käytännön sähköjärjestelmien tuntemus. Taitoihisi kuuluvat projektihallinnan osaaminen ja englannin kielen sujuva käyttäminen. Liikkuva työ vaatii oman auton käyttömahdollisuutta.

Työtehtäviisi tulee kuulumaan

  • aurinkosähköjärjestelmät: myynti, asiakastyö, palvelukonseptien kehitys, tekninen neuvonta
  • sähköautojen latausjärjestelmät: myynti, asiakastyö, palvelukonseptien kehitys, tekninen neuvonta.
  • osallistuminen pientuotanto- ja pienvesivoimalaitosten asiantuntijatehtäviin sekä osallistuminen erityyppisiin kehitysprojekteihin.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittyä urapolulla monipuolisiin tehtäviin. Tehtävän vaativuuden mukaisen palkkauksen lisäksi tarjoamme kattavat henkilöstöedut laajennetusta työterveyshuollosta liikunta- ja kulttuuriseteleihin.

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy.

Jos koet olevasi etsimämme henkilö, jätä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen mahdollisimman pian, mutta viimeistään 06.12.2021 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Lisätietoja tehtävästä antaa Petri Heinola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Palveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstövuokraus, koulutusratkaisut sekä vuokrajohtajien välitys

Tutustu yritykseen osoitteessa www.talentcenter.fi ja somessa

(LinkedIn, Facebook, Instagram).

 

 

 

 

 

 

 

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6684490

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.