HYPOXI - ohjaaja – Talent Center

HYPOXI - ohjaaja

HYPOXI — ohjaaja
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:13.01.2022 klo 14:00
Haku päättyy:17.01.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Muu osa-ai­ka­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

HYPOXI on luonnollinen, tehokas ja terveyttä edistävä menetelmä, joka kohdistuu rasvanpolton ongelma-alueille. HYPOXI perustuu liikunnan ja alipaineen yhdistelmään.

Haemme asiakkaallemme Porin studioon osa-aikaista 

HYPOXI - OHJAAJAA

HYPOXI-ohjaajan ensisijaisiin tehtäviin kuuluu mm.

  • Asiakkaiden ohjaus studiolla ja hoitokorttien ylläpito
  • Varausten organisointi ja seuranta
  • Asiakkuuksien hoito puhelimitse ja sähköpostilla
  • Studion ja HYPOXI -laitteiden sekä -tarvikkeiden puhtaanapito
  • Asiakastilanteen raportointi

Myöhemmin ohjaajan tehtäviin kuuluu mm.

  • Asiakashankinta (eli konsultaatioiden pitäminen)
  • Asiakkaiden opastaminen, mittaukset ja ravintoneuvonta

HYPOXI-ohjaajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat avoimuus, iloisuus ja empatiakyky. Toimit läheisessä kontaktissa asiakkaiden kanssa heidän hoitojaksojensa aikana, joten asiakaspalveluhenkisyys ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen on myös oleellinen osa työtäsi. Olet juuri sopiva henkilö tehtävään, mikäli sinulta löytyy lisäksi myyntihenkisyyttä, organisointitaitoja ja pystyt työskentelemään itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. 

Tarjoamme sinulle tilaisuutta toimia liikunnan ja terveyden parissa edistäen ihmisten hyvinvointia. Tärkeää, että olet aidosti kiinnostunut hyvinvoinnista, ravinnosta ja osaat toimia iloisena ja kannustavana tsempparina. Pääset vaikuttamaan työskentelyrytmiisi ja asiakkuuksien organisointiin yrittäjän tukemana. Työ ajoittuu arki-iltoihin klo ajalle 15-19:00 ja työtunteja on arviolta 5-25h viikossa. Innokkuutesi sekä mahdollisuuksiesi mukaan voit palvella asiakkaita myös lauantaisin. Työ alkaa perehdytyksellä tammikuussa. 

Mikäli koet olevasi sopiva tehtävään niin jätä meille hakemus pikimmin, mutta viimeistään maanantaina 17.1.2022 

osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä:

Johanna Sahlsten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Talent Center Oy on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Palveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstövuokraus, koulutusratkaisut sekä vuokrajohtajien välitys. 

Tutustu yritykseen osoitteessa www.talentcenter.fi ja somessa (LinkedIn, Facebook, Instagram)

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6792472

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.