Ostopäällikkö – Talent Center

Ostopäällikkö

Os­to­pääl­likkö
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pirk­kala
Haku alkaa:23.12.2021 klo 13:30
Haku päättyy:21.01.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Plugit Finland Oy tarjoaa sähköautojen latausratkaisuja niin kuluttaja- kuin yritysasiakkailleen.
Haluamme tehdä lataamisesta helppoa, ja neuvomme mielellämme kaikissa lataamista koskevissa asioissa. 

Vuonna 2012 perustettu Plugit on kotimainen autolatauksen asiantuntija. Olemme asentaneet jo yli 7000 latausasemaa eri kohteisiin. Luomme latausratkaisut sinne missä ihmiset viettävät aikaa, kuten koteihin, työpaikoille, kauppoihin ja liikekeskuksiin. Tarjoamme sähköautojen latausratkaisuihin älykästä teknologiaa, joka on suunniteltu tukemaan liiketoiminnan rajapintoja. Teknologian lisäksi tarjoamme asiantuntevaa, inhimillistä palvelua.

Tarvitsemme lisää huipputekijöitä Suomeen ja kasvavaan kansainväliseen toimintaamme.

Haemme Tampereelle tai pääkaupunkiseudulle sähköurakoinneistamme vastaavaa

OSTOPÄÄLLIKKÖÄ

Sinulla on sähkötekninen koulutustausta, kokemusta sähkö- tai maanrakennusurakoinnin hankintatehtävistä, urakkalaskennasta sekä mielellään myös hands-on -kokemusta urakointityöstä. Hallitset tilaajavastuulainsäädännön, projektien kilpailutukset ja urakoinnin valvontaan liittyvät tehtäväkokonaisuudet. Taustasi voi olla esimerkiksi rakennus-, urakointi- tai vakuutusyhtiöiden puolelta.

Plugit-latausjärjestelmien urakoinnista vastaavien yhteistyökumppaniemme määrä kasvaa. Kehität yhteistyötä olemassa olevien kumppaneidemme kanssa kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa yhteistyötä. Vastaat uusien urakointikumppanien valinnasta ja laatukriteeriemme perehdytyksestä sekä valvonnasta. Olet tiiviissä yhteistyössä suunnitteluosastomme kanssa, ja aikataulutat tulevat projektit alihankkijakenttään. Raportoit yhtiön operatiiviselle johdolle.

Tehtävässä vaaditaan työkokemusta vastaavista tehtävistä, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä analyyttistä kehittämisotetta. Operatiivisen osaamisesi lisäksi odotamme sinulta johtamistaitoja laajenevaan vastuukenttääsi.

Arvostamme lisäksi

- hyvää kontaktiverkostoa alalta

- tietoteknistä osaamista

- kielitaitoa

- kiinnostusta sähköistyvään liikkumiseen.

Tule mukaan kasvavaan tiimiimme ja pääset kehittämään osaamistasi huipputeknologioiden mielenkiintoisessa maailmassa.

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja saat soittamalla tai sähköpostitse Mika Niiniseltä: mika.niininen(at)talentcenter.fi puh. 040 7303327. Jätä CV ja hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään perjantaina 21.1.2022.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6874056

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.