Sales Manager – Talent Center

Sales Manager

Sa­les Manager
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pirk­kala
Haku alkaa:04.01.2022 klo 09:20
Haku päättyy:30.01.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Netled Ltd. is a world-leading vertical farming technology growth company. Founded in 2007, its main markets are Europe and North America, with a keen eye on developing markets.

Find out more about Netled here: https://netled.fi/

As a result of the company’s rapid international growth, we are looking for the following sales professional to join the team at Netled:

SALES MANAGER 

Responsibilities:

You will be responsible for our current international customers as well as building new customer relationships according to Netled’s commercial strategy.

You will be in charge of planning, developing, forecasting and monitoring your own area of responsibility. 

What we expect from you:

You have experience of working on B2B sales projects and you are familiar with CRM tools.

You have a good understanding of complex sales processes. Our sales projects take time and developing relationships with customers requires a long-term approach. We are looking for a results-driven sales manager who is hungry for success but who is also patient.

You can be in the early stages of your sales career with a technical or business education.

You have excellent presentation and negotiation skills, and you have a proactive approach to your work. You are keen to develop yourself and you have a positive attitude. You like to work in a team but you are also comfortable working by yourself.

You have an excellent command of both written and spoken English. Skills in Finnish and other languages are a definite advantage. You are prepared to travel internationally to work on your projects. International experience as part of your studies or previous work is also an advantage. 

What we offer you:

Diverse and meaningful work in an international environment: we are proud of what we do. Global food production is in desperate need of sustainable solutions, and here at Netled we are building a vertical farming system that will revolutionize the entire global food production system. 

A motivated team that is excited about their work: our employees are true professionals in their field. We are a diverse and international organization that works together towards our shared goals. 

Development opportunities: you can consistently improve your own skills. We support your professional development at every stage, and in this role you have the opportunity to become a key player in our team.

Responsibility for people and the environment: our shared ethical principles cover both people and caring of the environment alike. Our ongoing objective is to build a more sustainable future.

 

The recruitment process is managed by Talent Center Ltd. 

Please submit your application letter, CV, and salary request at www.talentcenter.fi by 30.01.2022  The position will be filled as soon as we find the right person. For more details about the open position and the company, please contact Jyrki Ylänkö on 050-523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Netled Oy on vuodesta 2007 toiminut vertikaaliviljelyteknologiaan erikoistunut kasvuyritys.

Päämarkkina-alueina ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ja tähtäimessä ovat voimakkaasti myös kehittyvät markkinat. Yritys edustaa vertikaaliviljelyteknologian ehdotonta kärkeä maailmassa. Tutustu yritykseen lisää: www.netled.fi.

Toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä Netledille haussa

SALES MANAGER

Työtehtävät:

Saat vastuullesi nykyisiä kansainvälisiä asiakaitamme sekä rakennat uusia asiakassuhteita Netledin kaupallisen strategian mukaisesti. Vastaat oman vastuualueesi suunnittelusta, kehittämisestä ja ennusteiden laatimisesta ja ylläpidosta.

Odotamme sinulta:

Sinulla on kokemusta B2B-myynnistä projektien parissa ja CRM-työkalujen hyödyntämisestä työssäsi. Arvostamme ymmärrystä monitahoisesta myyntiprosessista. Kaupanteko on projektiliiketoiminnassamme aikaa vievää ja asiakkuuksien kehittäminen pitkäjänteistä työtä. Etsimme siis nälkäistä ja tuloshakuista, mutta kärsivällistä myyjää.

Voit olla urasi alkuvaiheessa oleva myynnin ammattilainen, jolla on tekninen tai kaupallinen koulutus. Sinulla on hyvät esiintymis- ja neuvottelutaidot sekä aktiivinen ote työntekoon. Olet kehityshaluinen, ja omaat positiivisen asenteen. Haluat työskennellä tiimissä, mutta pystyt myös itsenäiseen työskentelyyn.

Sinulla on erinomainen suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito. Suomen kielen ja muiden kielien hallitsemisesta on etua. Olet valmis matkustamaan projektien kohdemaihin. Kansainvälinen kokemus opiskelun tai työn merkeissä luetaan eduksesi.

Tarjoamme sinulle:

Monipuolinen ja merkityksellinen työ kansainvälisessä työympäristössä: Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme. Maailmanlaajuinen ruoantuotanto kaipaa kipeästi kestäviä ratkaisuja, ja me Netledissä olemme rakentamassa koko globaalia ruoantuotantoa mullistavaa vertikaaliviljelyalaa.

Työstään innostuneet ja motivoituneet tiimit: Työntekijämme ovat alansa todellisia ammattilaisia. Olemme monimuotoinen ja kansainvälinen organisaatio, joka toimii yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kehitysmahdollisuudet: Meillä voit vahvistaa osaamistasi jatkuvasti. Tuemme kehittymistäsi urasi jokaisessa vaiheessa ja tässä roolissa sinulla on mahdollisuus kasvaa tiimimme ydinpelaajaksi.

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä: Yhteiset eettiset periaatteemme kattavat niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin huolehtimisen. Jatkuvana tavoitteenamme on kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen.

 

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy.

Lähetäthän hakemuksesi CV:n ja palkkatoiveineen 30.1.2022 mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi. Täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6886422

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.