Projektiassistentti/Project Assistant – Talent Center

Projektiassistentti/Project Assistant

Projektiassistentti/Project As­sis­tant
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pirk­kala
Haku alkaa:04.01.2022 klo 09:30
Haku päättyy:30.01.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Netled Oy on vuodesta 2007 toiminut vertikaaliviljelyteknologiaan erikoistunut kasvuyritys.

Päämarkkina-alueina ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ja tähtäimessä ovat voimakkaasti myös kehittyvät markkinat. Yritys edustaa vertikaaliviljelyteknologian ehdotonta kärkeä maailmassa. Tutustu yritykseen lisää: www.netled.fi

Toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä etsimme Netledille 

PROJEKTIASSISTENTTIA


Työtehtävät:

Projektiassistentin tehtävänä on tukea projektitiimejä kansainvälisissä hankkeissamme.

Projektiassistentin työtehtävässä käytät yhtiön ERP-järjestelmää päivittäisten toimintojen tukena, seuraat rahteja, ja hoidat projektiin liittyviä tehtäviä sekä avustat projektiorganisaatiota.

Odotamme sinulta:

Työtehtävä edellyttää vaivatonta Office-ohjelmistojen käyttöä, ajan tasalla olevaa tietoteknistä osaamista sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Työotteeltasi sinun tulee olla huolellinen sekä tarkka. Arvostamme erityisesti oma-aloitteisuutta ja kykyä pitää monet langat omissa käsissäsi, unohtamatta sujuvaa tiimityöskentelytaitoa.

Koulutuksesi voi olla esimerkiksi kaupan tai logistiikan alalta, mutta toivomme hakijoita monipuolisista taustoista. Työpaikka sopii esimerkiksi opintojensa loppuvaiheessa olevalle. 

Tarjoamme sinulle:

Monipuolinen ja merkityksellinen työ kansainvälisessä työympäristössä: Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme. Maailmanlaajuinen ruoantuotanto kaipaa kipeästi kestäviä ratkaisuja, ja me Netledissä olemme rakentamassa koko globaalia ruoantuotantoa mullistavaa vertikaaliviljelyalaa.

Työstään innostuneet ja motivoituneet tiimit: Työntekijämme ovat alansa todellisia ammattilaisia. Olemme monimuotoinen ja kansainvälinen organisaatio, joka toimii yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kehitysmahdollisuudet: Meillä voit vahvistaa osaamistasi jatkuvasti. Tuemme kehittymistäsi urasi jokaisessa vaiheessa.

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä: Yhteiset eettiset periaatteemme kattavat niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin huolehtimisen. Jatkuvana tavoitteenamme on kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen.

Saat työhön kattavan perehdytyksen ja ympärillesi mukavan tiimin.

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy.

Lähetäthän hakemuksesi CV:n ja palkkatoiveineen 30.1.2022 mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi. Täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Netled Ltd. is a world-leading vertical farming technology growth company. Founded in 2007, its main markets are Europe and North America, with a keen eye on developing markets.

Find out more about Netled here: https://netled.fi/.

As a result of the company’s rapid international growth, we are looking for the following professional to join the team at Netled:

PROJECT ASSISTANT 

Responsibilities:

The Project Assistant will be responsible for supporting the project teams in their international projects.

As Project Assistant, you will use the company’s ERP system to support daily operations, monitor freight deliveries and be responsible for various project tasks as well as assisting the project organization.

What we expect from you:

The role requires high-level MS Office skills, up-to-date IT skills, and fluency in Finnish and English.

You are careful and precise in your work. We place particular importance on a proactive attitude, the ability to multitask, and seamless teamwork.

Your educational background could be in business or logistics, but we welcome applicants with diverse backgrounds. This role would suit an individual in the final stages of their studies, for example.

What we offer you:

Diverse and meaningful work in an international environment: we are proud of what we do. Global food production is in desperate need of sustainable solutions, and here at Netled we are building a vertical farming system that will revolutionize the entire global food production system.

A motivated team that is excited about their work: our employees are true professionals in their field. We are a diverse and international organization that works together towards our shared goals.

Development opportunities: you can consistently improve your own skills. We support your career development at every stage.

Responsibility for people and the environment: our shared ethical principles cover both people and caring of the environment alike. Our ongoing objective is to build a more sustainable future.

You will receive a comprehensive introduction to your new role surrounded by a fantastic team.

 

The recruitment process is managed by Talent Center Ltd.

Please submit your application letter, CV, and salary request at www.talentcenter.fi  by 30.01.2022 The position will be filled as soon as we find the right person. For more details about the open position and the company, please contact Jyrki Ylänkö on 050-523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6888052

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.