Myyntipäällikkö – Talent Center

Myyntipäällikkö

Myyn­ti­pääl­likkö
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:13.01.2022 klo 15:45
Haku päättyy:28.01.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Festum Accounting Oy on Suomen Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto, joka toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Haluamme kannustaa henkilökuntaamme kehittymään ja olemmekin etulinjassa kehittämässä talousalan palveluita.

Meiltä et saa vain tilitoimistoa, vaan vakaan ja asiantuntevan kumppanin yrityksenne talouden ja palkkojen hallintaan sekä asiantuntijapalveluita yritysjärjestelyistä talouspäällikköpalveluihin asti. Meille auktorisoitu tilitoimisto tarkoittaa jatkuvaa kehittämistä, laajaa osaamista ja huolenpitoa asiakkaista.

Haemme Porin toimipisteeseemme vakituiseen työsuhteeseen

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ

Vastaat Festumin taloushallintopalveluiden myynnistä. Olet asiakaskeskeinen ja ratkaisuhakuinen myyntihenkilö, ja pidät uusista asiakaskontakteista sekä onnistumisista.

Sinun ei tarvitse olla kylmäsoittelun ammattilainen, sillä uusasiakashankinnan liidit tulevat sinulle muista kanavista. Kaupan mahdollisuuksien tunnistaminen on tärkeä osa tehtävääsi. Olet kiinnostunut liiketoiminnasta ja asiakkaittesi menestymisestä.

Arvostamme kaupallista koulutusta (esim. tradenomi), myyntikokemusta ja yritysten talouden prosessien tuntemista.

Tarjoamme vakituisen työsuhteen lisäksi hyvät henkilökuntaedut ja motivoivan palkkiomallin.

 

Rekrytoinnista vastaa Talent Center.

Lisätietoja tehtävistä saat soittamalla: Jari Nokkonen, 040 523 2930 tai sähköpostitse jari.nokkonen@talentcenter.fi

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 28.01.2022 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6955294

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.