Valimotyöntekijöitä – Talent Center

Valimotyöntekijöitä

Va­li­mo­työn­te­ki­jöitä
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Har­ja­valta
Haku alkaa:14.01.2022 klo 13:00
Haku päättyy:23.01.2022 klo 23:59
Työn kesto: 6 — 12 kk
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Haemme asiakkaallemme Harjavaltaan

VALIMOTYÖNTEKIJÖITÄ

Kyseessä on erityyppisiä tehtäviä valimossa uunityöskentelystä jälkikäsittelyyn.

Kokemus valimotyöskentelystä katsotaan eduksi. Edellytämme hakijalta ahkeraa ja oma-aloitteista asennetta sekä tarkkaavaisuutta työssä. 

Työsuhde on määräaikainen ja työaika 40 h/vko. Työ alkaa 1-vuorotyönä, mutta kesällä olisi tarkoitus siirtyä 2-vuoroon.

Työ alkaa heti sopivien henkilöiden löydyttyä, joten jätäthän hakemuksesi ja ansioluettelosi pikimmiten, mutta viimeistään 23.1.2021 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Nokkonen p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6975518

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.