Varastotyöntekijä

Va­ras­to­työn­te­kijä
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Nak­kila
Haku alkaa:25.04.2022 klo 16:00
Haku päättyy:22.05.2022 klo 23:59
Työn kesto: 3 — 6 kk
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

E-J Mustajärvi Oy on vuonna 1958 perustettu perheyritys Nakkilassa. Päätuotteemme ovat rauta- ja vanerituotteet sekä erilaiset työkoneet, kuten henkilönostimet. Ostamme teollisuuden ja kotitalouksien metalli- ja koneromua.

Etsimme asiakkaallemme Nakkilaan

VARASTOTYÖNTEKIJÄÄ

Tehtäväsi on huolehtia varaston järjestyksestä, toimivuudesta ja siisteydestä. Keräilet, sahaat ja pakkaat materiaaleja asiakkaiden tilauksiin ja vastaat omalta osaltasi asiakkaiden auttamisesta. Tuotteiden siirtelyssä käytetään mahdollisimman paljon erilaisia apuvälineitä, mutta työ sisältää myös jonkin verran fyysistä kuntoa vaativia tehtäviä.

Sinulla tulisi olla jonkin verran aikaisempaa kokemusta varastotehtävistä sekä hyvät trukinajotaidot.

Tehtävä on kokoaikainen, työpäivät arkisin 8:00-16:30. Työ alkaa heti ja työsuhteen kesto on noin 2-6 kuukautta, mahdollisesti pidempäänkin.

Mikäli olet hakemamme henkilö, niin jätäthän hakemuksesi viimeistään 22.5.2022 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Palveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstövuokraus, koulutusratkaisut sekä vuokrajohtajien välitys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=7565168

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.