Sähköasentajia/-tarkastajia

Säh­kö­asen­ta­jia/-tar­kas­ta­jia
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Ul­vila
Haku alkaa:28.04.2022 klo 15:50
Haku päättyy:22.05.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Satmatic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elekter Oy on yksi maamme johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista sekä sähkönjakelusektorin toimittajista. Yhtiömme Suomen historia ulottuu yli 30 vuoden taakse, ja Ulvilassa, Keravalla sekä Kurikassa työskentelee lähes 180 henkilöä.

Tuemme asiakkaidemme menestystä, täytämme lupauksemme, ja panostamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Palvelumme kattaa asiakkaan haluaman laajuuden esisuunnittelusta huoltoon.

Olemme osa kansainvälistä konsernia; emoyhtiömme AS Harju Elekter on listautunut Tallinnan pörssiin, ja konsernissa työskentelee noin 800 alan ammattilaista.

Haemme sähköisen autoilun liiketoimintayksikköömme Ulvilaan

SÄHKÖASENTAJIA/ -TARKASTAJIA

Työskentelet valmistuksessa ja tuotteidemme laadun tarkastuksessa. Mikäli työ sisätiloissa ja kasvavassa liiketoiminnassamme kiinnostaa, kirjoita itsestäsi muutama rivi ja lisää mukaan työhistoriasi.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätiedot tehtävistä saat soittamalla tai sähköpostitse: Mika Niininen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi. Jätäthän hakemuksesi osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pikaisesti, mutta viimeistään sunnuntaina 22.5. Tehtävä voidaan täyttää kesken hakuajan sopivan henkilön löydyttyä.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=7579071

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.